Home > About Ricoh > Careers
 
Careers
About Ricoh
 
Special Promotions
CSR Activities
Ricoh Family
Company Holidays
Careers

 

 

Ricoh Thailand's People
 
ที่บริษัท ริโก้ ประเทศไทย บุคลากรถือเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาบริษัท พวกเขาเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กร ดังนั้นบริษัทจึงจัดหาสิ่งต่างๆ อันได้แก่ การอบรมอย่างต่อเนื่อง ผลประโยชน์ และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีให้แก่พนักงาน หลักสำคัญของนโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทคือการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ให้กับพนักงานในทุกระดับ เริ่มต้นจากโปรแกรมการปรับตัวที่จะทำให้พนักงานใหม่คุ้นเคย กับองค์กร นโยบาย และผลิตภัณฑ์ขององค์กร นอกจากนี้บริษัท มีการจัดอบรมให้แก่พนักงานทั้งในด้านเทคนิค, ด้านการจัดการ, และพฤติกรรมต่างๆ เพราะที่นี เราเชื่อว่า .."คุณภาพ...ต้องเริ่มจากจิตใจของเรา"
 
Employee Benefits
 
ในแต่ละปีบริษัทจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในครอบครัวของริโก้ ประเทศไทย ดังนั้นพนักงานของเราจึงมีความ สัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม โดยบริษัทจะให้เงินเดือนที่เหมาะสมแก่พนักงาน รวมถึงโบนัสประจำปี, ค่ารักษาพยาบาล, การประกันภัย, ประกันสังคม, กองทุน สำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการมาตรฐานอื่นๆ
 
Careers
 

ที่บริษัทริโก้ (ประเทศไทย) เราตระหนักดีถึงความสำคัญของบุคลากร และพร้อมที่จะพัฒนา เติมเต็มความหวัง  ความก้าวหน้า และความสำเร็จ  ด้วยโปรแกรมการเรียนรู้และพัฒนา  ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมต่างๆมากมายให้แก่ท่าน  อาทิเช่น  สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 1.5 แสนบาท/ปี,  โบนัส  2 ครั้ง/ปี,  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 10% ขึ้นไป และอื่นๆ
ริโก้ ประเทศไทย ยินดีต้อนรับผู้สนใจมาร่วมงานกับเรา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จและเติบโตก้าวหน้าไปกับองค์กรของเรา  ด้วยปรัชญาการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ว่า  “ Enrich  Your  Professional & Personal Life ”

 
1. Sales Representative หลายอัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ป
- วุฒิปริญญาตรีในสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 0-3 ปีด้านงานขาย หรือ งานด้านบริการ
- มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอ และมีใจรักงานด้านการบริการ
- มีทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ Computer โดยเฉพาะ MS Office มีบุคลิกภาพดี
- มีรถยนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้
 
2. System Engineer ( Service Field ) หลายอัตรา
- เพศชาย อายุ 22-28 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่าย วิศวกรรมอิเล็คทรอนิคส์
  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
- กรณีมี Microsoft Certificate: MCP, MCSA, MCSE หรือ CCNA และ TOEIC 400 จะได้รับการพิจารณาก่อน
- มีความรู้และทักษะที่ดีในด้าน Computer Network, Connectivity
- ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้
 
3. URS. Officer หลายอัตรา
- เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปีี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านติดตามทวงหนี้ อย่างน้อย 0-3 ปี
- มีทักษะที่ดีในการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการติดตามงาน
- สามารถใช้งาน Computer MS Officer ได้ดี
 
4. Technical Workshop หลายอัตรา
- เพศชาย อายุ 22-30 ปี
- วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์, อิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้า, หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบ/ซ่อมอุปกรณ์สำนักงานระบบอัตโนมัติ หรือ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์/ไฟฟ้า
- มีความรู้ด้าน Computer Hardware, Software และ Basic Network
 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล

สนใจติดต่อสมัครงานด้วยตนเองหรือส่งเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่
แผนกบริหารงานบุคคล บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
341 ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2762-1556
แฟกซ์: 0-2762-1557
Email address : Recruitment@ricoh.co.th
 

Apply Online

 
  Page Top