Home > About Ricoh > History of Ricoh
 
History of Ricoh
About Ricoh
 
History of Ricoh
About Ricoh Thailand
Vision & Mission
Core Value & Corporate
Philosophy
Awards
Environment
History of Ricoh
 

ความเป็นมาของริโก้

บริษัทริโก้ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยคุณคิโยชิ อิชิมูระ ซึ่งแม้เขาจะเกิดมา ในครอบครัวที่ยากจน แต่ด้วยความสามารถและวิสัยทัศน์ ทำให้เขาประสบความสำเร็จและเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัทที่ชาวริโก้ภาคภูมิใจโดยแท้ โดยริโก้ได้สร้างสรรค์นวัตกรรมชิ้นแรกในตลาดกล้องถ่ายรูป ภายใต้ชื่อ RicohFlex III จากนั้นในปี พ.ศ. 2498 จึงเปลี่ยนสายการผลิตมาที่เครื่องใช้สำนักงาน โดยเริ่มจาก เครื่องถ่ายเอกสาร Ricopy 101 และเครื่องโทรสารระบบดิจิตอล RIFAX 600S ในปี พ.ศ. 2516

ด้วยหลักการ The Spirit of Three Love: Love your neighbor, Love your country, Love your work ของคุณอิชิมูระ ริโก้จึงไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังคงตระหนักถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CRS: Corporate Social Responsibility) และการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ตลอดกว่าเจ็ดสิบปีที่ผ่านมา

เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายด้านอุปกรณ์สำนักงาน บริษัทได้ขยายขอบข่ายการผลิตออกไป อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จนกระทั่งได้เป็นบริษัทชั้นนำที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก อย่างไรก็ดี เรายังคง ยึดมั่นกับวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณอิชิมูระ ทั้งการตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของลูกค้า และการส่งเสริมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน

เครือข่ายทุกภูมิภาคทั่วโลก

ในปี พ.ศ. 2524 ริโก้เริ่มทำตลาดเครื่องถ่ายเอกสาร (PPC: Plain Paper Copiers) ภายใต้ชื่อ “ริโก้” ในประเทศแถบยุโรปและอเมริกา และได้ส่งเสริมกระบวนการสร้างและผลิตภาพที่ผนวกเอาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารเข้าด้วยกัน ทำให้ริโก้ก็สามารถก้าวขึ้นสู่การเป็นบริษัทชั้นแนวหน้า ในธุรกิจอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชั้นยอดได้อย่างเต็มภาคภูมิ ภายในระยะ
เวลาเพียงสองทศวรรษเท่านั้น

ริโก้เริ่มขยายเครือข่ายอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยแบรนด์ภายใต้การผลิตของริโก้กรุ๊ป ประกอบด้วย Gestetner, Rex-Rotary, Nashuatec, Savin, Lanier และ Infotec โดยแต่ละบริษัท ต่างมีศักยภาพเฉพาะทางและมีฐานลูกค้าแตกต่างกันไป ทำให้ริโก้ได้ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ หนึ่งในทวีปยุโรปและอเมริกา

ปัจจุบัน ริโก้ กรุ๊ป มีพนักงานกว่า 81,900 คน และมีสำนักงานในกว่า 150 ประเทศ เพื่อรองรับความ
ต้องการอันหลากหลายด้านอุปกรณ์สำนักงานที่เติบโตขึ้นมากได้อย่างทั่วถึง

 

A History of Ricoh

Ricoh Co., Ltd. was founded in 1936 by Kiyoshi Ichimura. Ichimura was the son of a poor farmer. He was born with no privileges or advantages. Quite the contrary, all that he achieved was born of his own intelligence, determination and vision.

Ichimura's first major innovation was the RicohFlex III. Introduced in 1950, this was the world's first mass-produced twin-lens reflex camera. This level of technological innovation was very significant and gives us an important insight into Ichimura's vision and ambitions for the future. He followed with many other innovations, like the 1955 introduction of our first desktop copy machine, the Ricopy 101. In 1973 we introduced the world's first fully-digital facsimile machine, the RIFAX 600S.

Ichimura passed away in 1968, but his focus on innovative answers to the challenges people face at work and in their homes is still a major driving force within the company he created.

However, technical innovation was only part of Ricoh’s founder's vision. Ricoh adheres to the philosophy: “Love your neighbor, Love your country, and Love your work”, advocated by its founder, Kiyoshi Ichimura. Ricoh thus also developed a sense of corporate social responsibility that is talked about a great deal today, but was almost unheard of seventy years ago. Essentially, he recognized that his ambitions would touch the lives of thousands and then millions of people in countries and communities around the world. He made an early and genuine commitment to social and environmental sustainability in every aspect of Ricoh's business activities.

Today we are a global company, but still hold true to our origins and the visions of our founder. To understand Ricoh is to recognize the twin visions of Kiyoshi Ichimura: to innovate on behalf of our customers; to pursue sustainable business practices on behalf of every life we touch.

 

Global Network

Ricoh began marketing Ricoh brand PPCs (Plain Paper Copiers) in 1981, in both the North American and European markets. As a key player in the global office computerization and networking boom, in just two decades Ricoh has become a leader in digital office solutions.

Since 1995 Ricoh has embarked on an ambitious strategy to increase its global distribution network. The Ricoh Group brands now comprise of Gestetner, Rex-Rotary, Nashuatec, Savin, Lanier and Infotec, with each brand having its own particular area of competence and customer base. The Ricoh Group currently enjoys No.1 market share in Europe and the USA.

Now with 81,900 employees and offices in over 150 countries, the Ricoh Group has built one of the industry's most extensive sales and support network. Our powerful global network serves the needs of a diversified customer base.

The Ricoh Group prides itself on providing the highest level of technology and service in all markets.

 
  Page Top