Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้ ร่วมสนับสนุนสมาคมประกันวินาศภัยจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ IT

2016-10-31

ริโก้ ร่วมสนับสนุนสมาคมประกันวินาศภัยจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบ IT

      รูปภาพ:

        บริษัทริโก้ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนการจัดสัมมนาของสมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เมื่อวันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหินเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะให้ IT ของธุรกิจประกันวินาศภัยมีความก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ริโก้ได้นำนวัตกรรมครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการจัดการเอกสารในองค์กร ทั้งระบบ OCR ด้วยเครื่องพิมพ์เอกสารมัลติฟังก์ชั่น การสแกนเอกสารเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์นามสกุลต่างๆ ได้โดยง่าย รวมทั้งระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบ 3 มิติ ทำหน้าที่ดูแลและจัดการเหตุการณ์ต่างๆ ในตัวอาคาร ซึ่งทำให้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก