Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้รับรองฉลากเขียวจากสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย

2017-07-06
  ริโก้เป็นผู้ผลิตรายเดียวที่เครื่องพิมพ์เลเซอร์ได้รับรองฉลากเขียวจากสถานบันสิ่งแวดล้อมไทย  ซึ่งเครื่องหมายฉลากเขียวเป็นสัญลักษณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์จากริโก้ มีกระบวนการผลิตภายใต้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ตลอดจนช่วยประหยัดพลังงานได้มากกว่าผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้งานเครื่องพิมพ์ของริโก้ มั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นดังนี้ว่าจะมีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น รวมทั้งมีความปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามมาตรฐานฉลากเขียว  
 
โดยรุ่นที่ได้รับการรับรองมีดังนี้ 

      1. SP C250DN - A4 Color Single - Function Printer - 20ppmm

      2. SP C250SF - A4 Color Multi - Function Printer - 20ppmm

      3. SP 3600DN - A4 BW Single - Function Printer - 30ppmm

      4. SP 3600SF - A4 BW Multi- Function Printer - 30ppmm

      5. SP 4510DN - A4 BW Single - Function Printer - 40ppmm

      6. SP 5300DN - A4 BW Single - Function Printer - 50ppmm

      7. SP 5310DN - A4 BW Single - Function Printer - 60ppmm

      8. SP 220Nw  - A4 BW Single - Function Printer - 23ppmm