Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

RICOH Empowering Digital Workplaces

2017-09-04
เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอล ริโก้ เดินหน้าพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้สนองต่อความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญโดยอาศัยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติมากกว่า 80 ปี เรียกได้ว่า ริโก้ เป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติเป็นเจ้าแรกของโลกทั้งเทคโนโลยีเครื่องแฟกซ์และการพิมพ์สี และในวันนี้นวัตกรรมเหล่านั้นก็ยังคงอยู่กับ ริโก้ เสมอมา ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์กล้องริโก้ 360 องศา เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถรองรับการรับและส่งสัญญาณภาพและเสียงบนเครือข่ายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสามารถบันทึกภาพได้ถึง 24 ชั่วโมง โดย ริโก้ ได้นำเสนอภายในงาน Mobile World Congress ใน Barcelona Back เป็นที่แรก และในปัจจุบันกล้องริโก้ 360 องศา ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริการ และสื่อต่างๆ 
 
ในวันนี้เรียกได้ว่า ริโก้ เป็น “Empowering Digital Workplaces” อย่างเต็มตัว โดยมีการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นรายได้และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความซับซ้อนของธุรกิจลูกค้าโดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น ริโก้ ได้ขยายสาขาเพื่อรองรับธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจเชิงพาณิชย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงธุรกิจกลุ่มใหม่ เช่นธุรกิจโรงพยาบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ทำให้ภาพลักษณ์ธุรกิจและโซลูชั่นของริโก้ ได้เติบโตขึ้นมากกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ ริโก้ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมในการให้บริการกับบริษัทของลูกค้ามากกว่า 1.29 ล้านบริษัทจากทั่วโลก 
 
อย่างไรแล้วนั้น  ริโก้ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทำงานภายในองค์กรให้ดียิ่งขึ้น จึงมั่นใจได้ว่า ริโก้ สามารถสร้างความเข้มแข็งและนำธุรกิจมุ่งไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าโดยสามารถตอบสนองต่อความคาดหวังและความน่าเชื่อถือในแบรนด์จากมุมมองของลูกค้าทั่วโลก และด้วยความน่าเชื่อถือต่อภาพลักษณ์และคุณภาพของแบรนด์นั้น ริโก้ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการเป็นบริษัทญี่ปุ่นเจ้าแรกของโลกที่ได้เข้าร่วมองค์กร RE100 ซึ่งเป็นองค์กรเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทน โดย ริโก้ ได้มีนโยบายที่จะลดมลภาวะก๊าชเรือนกระจกให้ได้ถึงศูนย์เปอรเซ็นภายในปี 2050 ตลอดจนสนับสนุนพันธกิจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ ริโก้ ของเรา

RICOH Empowering Digital Workplaces