Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้เจาะทุกกลุ่มธุรกิจ มั่นใจก้าวสู่สุดยอดผู้นำด้านไอที ในงาน “Digital Transformation”

2017-08-09

         ริโก้ได้เล็งเห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เข้าสู่ยุคของ Digital era จึงเปิดตัวโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับธุรกิจแนวใหม่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ในงานสัมมนา “Digital Transformation” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประสานศักยภาพด้านเทคโนโลยีควบคู่กับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างให้องค์กรเกิดความแข็งแกร่ง และเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ภายในงานครั้งนี้มีโซลูชั่นต่างๆ ที่เหมาะกับธุรกิจด้านโรงแรม การขนส่ง  ประกัน การเงินการธนาคาร และโรงพยาบาล โดยได้จำลองบูธตามกลุ่มธุรกิจดังนี้

1.บูธ Smart Office  ที่นำเทคโนโลยีแสดงตัวตนแบบ SMART CARD กับระบบพิมพ์เอกสารในองค์กร มาพร้อมความสามารถในการจัดการงานพิมพ์  ใช้งานง่าย รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมืออาชีพ  พร้อมกับเครื่องพิมพ์เสื้ออีกด้วย

2.บูธ Logistic ที่มีระบบการวางแผนการจัดส่งสินค้า ร่วมกับการตรวจสอบการส่งสินค้า  และการการบริหารจัดการเอกสาร ด้วยระบบการค้นหาเอกสารอัจฉริยะ

3.บูธ Hotel   Solution การยืนยันตัวตนด้วยเส้นเลือดภายในนิ้วมือ ระบบนับจำนวนคนที่ใช้เทคโนโลยีบนกล้องวงจรปิด  รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติที่ช่วยตรวจจับความเคลื่อนไหว, พร้อมกันนั้นยังมีเทคโนโลยีการวิเคราะห์จัดการข้อมูลจำนวนมาก (Big Data Analytics) สามารถวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล รวมไปถึง Application อัจฉริยะอย่าง RICOH SMART DEVICE CONNECTOR   และยังได้นำระบบบริหารจัดการโรงแรมด้วยระบบคลาวด์ ในรูปแบบ Real Time Management สำหรับการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ สามารถตรวจสอบการจองพัก หรือ การจัดการห้องพัก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.บูธ Healthcare   ที่เรานำ ระบบการบริหารเอกสาร  IPD Document, OPD Document, HIS Integration และยังมีบริการรับช่วงดูแลระบบไอทีแบบครบวงจรที่ช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ

5.บูธ Data Center  ด้วยบริการ IT Infrastructure Solutions จะช่วยลดความซับซ้อนของ IT Environment ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และมั่นใจในการสำรองข้อมูล รวมไปถึงการสร้างบริการเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง

6.บูธ Finance banking          เทคโนโลยีความปลอดภัยของการพิมพ์เอกสารในองค์กรขนาดใหญ่  ด้วยระบบการจัดการจากส่วนกลางเพียงจุดเดียว  ทำให้เอกสารสามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบนามสกุลไฟล์ที่หลากหลายในคราวเดียวกัน  พร้อมทั้งยังสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังผู้รับปลายทางต่างจุดหมายในคราวเดียวกันอีกด้วย

7.บูธ Insurance  โปรแกรมจัดการเอกสาร และข้อมูล ให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการใช้กระดาษที่สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น ใช้การเก็บข้อมูล รูปแบบดิจิตอลแทน ทำให้สะดวกต่อการค้นหาและนำกลับมาใช้

8.บูธ Meeting Room  ระบบห้องประชุมอัจฉริยะ เป็นระบบการสื่อสารแบบองค์รวม สามารถประชุมได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนั้นยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำงานอีกด้วย

     

          โดยภายในงานได้เชิญผู้บริหารของทุกกลุ่มธุรกิจร่วมเสวนาภายใต้หัวข้อ “5 Success Stories Business Transform  to Digital” เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล โดยท่านผู้บริหารที่ร่วมเสวนามีดังนี้

• คุณสันทิต จีรวงศ์ไกรสร ผู้ร่วมก่อตั้ง Lalamove

• คุณชูชัย วชิรบรรจง กรรมการที่ปรึกษา (ประธานชมรม IT ประกันภัย) สมาคมประกันวินาศภัยไทย

• คุณสุวิชชา สุดใจ Managing Director, Digital Products, Digital Ventures (SCB)

• คุณวลัยพรรณ ฉันทร์มิตรกุล CEO& Co-Founder ZeekDoc

• คุณอาทิตย์  จิตต์จุฬานนท์  Director of CRM and Customer Loyalty เครือโรงแรม Centar