Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้ ร่วมสนับสนุนงาน "Thailand Insurance CIO Forum 2017" เพื่อพัฒนาธุรกิจประกัน

2017-11-20

เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน  2560 ทางบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมสนับสนุนงาน "Thailand Insurance CIO Forum 2017" ณ โรงแรมโบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย โดยนำโซลู่ชั่นที่ครบวงจรเหมาะกับธุริกจด้านประกัน อาทิเช่น การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร ที่ครอบคลุมกระบวนการจัดการเอกสารที่สัมพันธ์กับธุรกิจในทุกกระบวนการ ทั้งการดักจับและนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การสืบค้น การกำหนดสิทธิการเข้าถึงและการใช้งานตลอดไปจนถึงระบบการตรวจสอบการใข้งาน หรือไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมการสแกนเอกสาร Global Scan ที่สามารถแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ OCR จึงทำให้เอกสารสามารถจัดเก็บอยู่ในรูปแบบนามสกุลไฟล์ที่หลากหลายในคราวเดียวกัน เช่น Text Doc หรือ XLS การปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อความในเอกสารนั้นทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องง่ายทันที  รวมไปจนถึงการประชุมอัจฉริยะ เป็นระบบการสื่อสารแบบองค์รวม Real-Time ที่ใช้งานง่ายสะดวกทุกที่ทุกเวลา

ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากริโก้ เครื่องพิมพ์เสื้อ Direct to Garment (DTG) Ricoh Ri100 เทคโนโลยีหัวพิมพ์อิ้งเจ็ท On demand piezo inkjet system ความละเอียดการพิมพ์สูงสุดถึง 1,200 dpi  สีหมึกติดทนนานแม้จะผ่านการซักหลายครั้ง โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก