Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

The Digital Innovation To Transform Your Business

2017-11-22
ริโก้ ได้จัดงานสัมมนา The Digital Innovation To Transform Your Business เพื่อตอบสนองกลุ่มธุรกิจ Retails และ Manufacturing ให้ก้าวล้ำและผลักดันองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อให้การจัดการที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ถูกเปลี่ยนมาอยู่ในรูปแบบของ Digital ได้สำเร็จ ตอบสนองต่อการเติบโตของธุรกิจต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที  โดยมีรายละเอียด Solution ดังนี้ 
 
Manufacturing Zone 
  1. บูธ VSS = Analytic Camera ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่ถูกออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของคุณ ระบบของเราจะสามารถทำงานได้อย่างครอบคลุม สามารถจับสิ่งผิดปกติและแจ้งเตือนได้ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ทำให้เฝ้าระวังในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถทำการวิเคราะห์ และประมวลผลวิดีโอ เพื่อนำไปใช้งานด้านต่างๆ เช่น ตรวจนับคนเข้า และออกจากพื้นที่ (People Counting) หรือวิเคราะห์ความหนาแน่นของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นได้ 
  2. บูธ CS Products = IWB D5520, IWB D2200, UCS P3500M, Ultra Short Throw WX4152N  และ PJ WXC1110
  3. บูธ BSO = Enterprise Content  Management Solution  เป็นโซลูชั่นระบบบริหารจัดการข้อมูลองค์กรที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งจะช่วยจัดการข้อมูลหรือเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สามารถสร้างกระบวนการเอกสารทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ  Enterprise Content  Management Solution   มีเครื่องมือที่จะช่วยบริหารจัดการข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้กระบวนการด้านเอกสารต่างๆ ตั้งแต่การนำเข้า การจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วฉับไวและมีประสิทธิภาพ ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น 
  4. บูธ Software = MPC307SP,  MP3055SP,  SPC261SFNW,  SP4520DN โชว์ Software  Equitrac , ESA Transformer
  5. บูธ BSD ITS = Intelligence Network, Hyper Converge Infrastructure, Backup as a Services, RPOS   ด้วยบริการ IT Infrastructure Solutions จะช่วยลดความซับซ้อนของ IT Environment ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และมั่นใจในการสำรองข้อมูล รวมไปถึงการสร้างบริการเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัย และประสิทธิภาพสูง
 
Retails Zone
  1. บูธ DMS = Device Management Services (DMS)  บริการดูแลคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย  ช่วยดูแลและจัดการอุปกรณ์ไอทีหลากหลายชนิดในสำนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย ประกอบไปด้วย Ricoh Pro-Active Services(R-PASS) บริการจัดการดูแลระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพ  บริการ IT Helpdesk Services บริการรับช่วงดูแลระบบไอทีแบบครบวงจรที่ช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์  รวมจนถึงบริการ Mobile Device Managemant  เป็นบริการจัดการอุปกรณ์แบบพกพา อย่างสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตแบบเบ็ดเสร็จ เน้นการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก เพื่อลดความเสี่ยง
  2. บูธ NSS = Wireless (Free wifi, Push Advertise and Notification)  SPOT Analytics คือ เครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์จัดการข้อมูลจำนวนมาก (Big Data Analytics) เชื่อมโยงพฤติกรรมผู้บริโภคบนโลกจริงผสมผสานกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกโซเชียลทำให้สามารถวิเคราะห์เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัลได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย รวดเร็ว ถูกที่ ถูกเวลา
  3. บูธ MDS = Managed Document Services + MPC3504EXSP  เป็นบริการให้คำปรึกษากับลูกค้า ซึ่งจะเข้ามาช่วยสำรวจและออกแบบระบบอุปกรณ์การพิมพ์และงานเอกสารแบบครบวงจร  เพื่อให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผลิตงานเอกสาร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และที่สำคัญทำให้องค์กรของลูกค้าเป็นออฟฟิศสีเขียวมากขึ้น  ช่วยให้ลูกค้าเป็นออฟฟิศสีเขียวมากขึ้น  ลดต้นทุนด้านงานเอกสาร  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการพิมพ์ ทำให้การทำงานมีความรวดเร็วมากขึ้น ช่วยออกแบบระบบอุปกรณ์การพิมพ์และงานเอกสารแบบครบวงจรนั้น  จะเน้นในด้านการนำเสนอด้านเทคโนโลยีควบคู่กับด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพในการทำงานพร้อมกับการประหยัดค่าใช้จ่ายในทางธุรกิจ รวมถึงลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมได้ 
  4. บูธ Software = SPC440DN,  MP305+SP,  MPC3004EXSP,  MP402SPF  โชว์ Software Greenland + SOP,  OpenBee, EZ Charger Xpress
  5. บูธ Ri100 เครื่องพิมพ์เสื้อ = เครื่องพิมพ์เสื้อ Direct to Garment (DTG) Ricoh Ri100  ระบบ DTG คือการพิมพ์ที่พิมพ์ลงบนพื้นผิวของชิ้นงานหรือบนตัวเสื้อโดยตรงได้ทันที  รุ่น Ricoh  Ri100 เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องพิมพ์สี่สีอย่างเดียว ซึ่งเครื่องพิมพ์ DTG นั้นถูกออกแบบมาเพื่อเน้นพิมพ์บนงานที่สำเร็จรูปแล้ว เช่น เสื้อ กระเป๋า หมวก ให้ความละเอียดการพิมพ์สูงสุดถึง 1,200 dpi ขนาดการพิมพ์ A4 คุณภาพการพิมพ์แบบ DTG ของริโก้จะช่วยให้สีไม่หลุดลอกติดทนนาน
 
โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร. ศักดิ์  เสกขุนทด  ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน มาเป็น Keynote Speaker บรรยายในหัวข้อ Digital Transformation สำหรับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของไทยอีกด้วย