Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

RICOH IT Services

 

ภายใต้การดำเนินงานอย่างมืออาชีพ ริโก้ได้มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า โดยมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนไอทีประจำการตามศูนย์บริการทั่วประเทศ ทำให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ และมาตรฐานในการให้บริการทุกขั้นตอน ด้วยการรับประกันสินค้า และการบริการตลอดอายุสัญญาบริการด้วย SLA (Service Level Agreement) ที่ดีพร้อมรับการเติบโตทางธุรกิจของคุณ  

 


 

ขอบเขตการให้บริการที่ครอบคลุม

บริการให้คำปรึกษา

ให้คำปรึกษา และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการวางแผนการลงทุนทางด้านระบบไอทีให้เหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณและความต้องการของคุณ

บริการออกแบบระบบ

เน้นการออกแบบระบบที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการการเติบโตทางธุรกิจของคุณได้ในอนาคต ทำให้องค์กรของคุณได้รับประโยชน์จากการลงทุนทางด้านไอทีอย่างคุ้มค่าที่สุด

บริการจัดซื้อ

ช่วยให้คุณได้อุปกรณ์ไอทีจากบริษัทที่น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม สามารถรองรับ และตอบสนองตามความต้องการในการใช้งานได้เป็นอย่างดี

บริการติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษา

ให้บริการติดตั้ง ดูแล และบำรุงรักษาระบบไอที พร้อมเตรียมอุปกรณ์สำรองไว้ให้ใช้งานทดแทนในกรณีที่อุปกรณ์ของคุณมีปัญหาไม่สามารถทำงานได้

IT as a Service

การบริการ IT Service ของ RICOH สามารถช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่สูงเกี่ยวกับการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้มาเป็นค่าบริการแบบ Subscription รายเดือน ไม่ว่าจะเป็น Hardware, Software, Server, Storage, Network, Wireless รวมไปถึงการให้บริการ Cloud ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละส่วนงานซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

การให้บริการในรูปแบบ Subscription นั้นจะช่วยลดภาระหน้าที่ของบุคลากรทางด้าน IT ในการบริหารจัดการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ทั้งหมด ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมถึงทำให้องค์กรได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาอีกด้วย โดยทาง RICOH มีบริการที่ครอบคลุมในทุกส่วนงานทางด้าน IT ดังนี้

- Devices as a Service (DaaS)

- Backup as a Service (BaaS)

- Infrastructure as a Service (IaaS)

- Wireless as a Service (WaaS)

RICOH IT Services Product Portfolio

ในส่วนผลิตภัณฑ์ด้านการให้บริการไอทีของ RICOH IT Services ประกอบไปด้วย 3 กลุ่มบริการ ได้แก่

Device Management Services (DMS) - บริการดูแลคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบเครือข่าย

ช่วยดูแล และจัดการอุปกรณ์ไอทีหลากหลายชนิดในสำนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย ซึ่งการให้บริการในกลุ่ม DMS นี้ประกอบด้วย

- RICOH Pro-Active Services (R-PASS) บริการสำหรับลูกค้าที่ต้องการการจัดการดูแลระบบไอทีให้มีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ

- IT Helpdesk Services การบริการรับช่วงดูแลระบบไอที (IT Outsource) แบบครบวงจรที่ช่วยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ของคุณให้สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติ และมีประสิทธิภาพSurveillance and Analytics Solutions (SAS) - บริการออกแบบติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่ถูกออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กรของคุณ ซึ่งการให้บริการในกลุ่ม SAS นี้ประกอบด้วย

- R2Watch (VSaaS) ระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณสามารถดูภาพจากกล้องได้ทุกที่ตามเวลาที่เกิดขึ้นจริง ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ทันสมัยด้วยการประมวลผลบนคลาวด์

- SAS Private System ระบบกล้องวงจรปิดเพื่อการเฝ้าระวังภัยที่ถูกออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานในองค์กร

- Mobile SAS ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับธุรกิจขนส่งทุกประเภทเพื่อเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคล และทรัพย์สินขององค์กรNetwork Solution Services (NSS) – บริการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย

ช่วยออกแบบ ติดตั้ง และดูแลระบบเครือข่ายในองค์กรของคุณแบบครบวงจร เพื่อการดำเนินธุรกิจที่ราบรื่นปราศจากปัญหาความล่าช้าของระบบเครือข่าย ซึ่งการให้บริการในกลุ่ม NSS นี้ประกอบด้วย

- บริการ Unified Threat management Solution การวางระบบไฟร์วอลล์

- บริการออกแบบระบบ Wireless Solution

- บริการติดตั้งระบบ IP Phone Solution

- บริการติดตั้ง และดูแลระบบอื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย เช่น ระบบเวอร์ชวลไลเซชั่น (Virtualization) สวิตช์ เราเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ และระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)