Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Breadcumbs
Main content

ริโก้ร่วมกับมูลนิธิคุณจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรู้จักการคัดแยกขยะ

2020-01-31

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ทาง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิคุณ (KHUN Foundation) จัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรู้จักการคัดแยกขยะที่ลานสยามสแควร์วัน ชั้น 2 ติดทางเชื่อม BTS

 

โดยทางริโก้มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันและสนับสนุนให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญและปลูกฝังนิสัยการทิ้งขยะให้ถูกต้องตามถังขยะแต่ละประเภท ซึ่งการคัดแยกขยะตั้งแต่แรกจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลง และช่วยให้สังคมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนแข็งแรงมากขึ้น
ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ แผนกการตลาดฯ และแผนก PED ได้มีการสนับสนุนทั้งการจัดพิมพ์เสื้อและกระเป๋ามากกว่า 600 ชิ้น จากเครื่องพิมพ์ลงบนผ้า Ri 100 และพิมพ์หนังสือนิทานจากเครื่องพิมพ์ Production Printing ของ ริโก้ จำนวน 500 เล่ม โดยเป็นนิทานที่เด็กสามารถอ่านและทำความเข้าใจในการทิ้งขยะได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งในงานนี้ได้มีการเชิญคุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาเปิดงานพร้อมทั้งดาราดังอีกมากมาย เช่น ก้อง สหรัถ, ป๋อ ณัฐวุฒิ, และ เชาว์ ชวลิต เป็นต้น