Ricoh Way

RICOH Way เป็นปรัชญาองค์กรและเป็นแนวทางที่สำคัญต่อการตัดสินใจและกิจกรรมในแต่ละวัน  

หลักการพื้นฐาน

จิตวิญญาณแห่งความรัก 3 ประการ หรือ Spirit of Three Loves โดยคุณคิโยชิ อิชิมูระเป็นผู้ก่อตั้ง ประกอบไปด้วย
“รักผู้คน”
“รักประเทศ”
“รักการทำงาน”

คุณคิโยชิ อิชิมูระสร้างหลักการพื้นฐานของริโก้กรุ๊ปขึ้นในปี ค.ศ. 1946 หลักการนี้ได้พูดถึงการดำเนินธุรกิจของเรา สนับสนุนให้เราพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และร่วมส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว ลูกค้า และธุรกิจของเราในภาพรวม

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมของเรา

พันธกิจและวิสัยทัศน์ของเรา

ที่ริโก้ เราสนับสนุนให้ทุกคนเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน ด้วยการทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของผู้คนเพื่อให้พวกเขาสามารถปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ และพร้อมก้าวไปสู่สังคมที่ยั่งยืน

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน”

   

  ในปี 2520 เราสร้างแนวคิดระบบสำนักงานอัตโนมัติ เพราะเราเชื่อมั่นว่าเครื่องจักรควรทำงานที่ใช้แรง ส่วนมนุษย์ควรทำงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ 

  เราเชื่อว่า มนุษย์จะเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน โดยการผลิตผลงานที่มีคุณค่า และงานที่มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำให้สำเร็จลุล่วงได้ 

  พันธกิจของเรา คือการทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของผู้คน แล้วเดินหน้าสู่อนาคตแห่งสังคมที่ยั่งยืน โดยความพึงพอใจจากการทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นควบคู่กัน พร้อมให้ผู้คนปลดปล่อยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ 

  การเปลี่ยนแปลงในปี 2566 นี้ มีแนวคิดดังกล่าวเป็นเบื้องหลัง ริโก้ได้เรียบเรียงพันธกิจและวิสัยทัศน์ใหม่ โดยมี “การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน” หรือ “Fulfillment through Work” เป็นศูนย์กลาง 


  คุณจะเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงานได้อย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อคุณได้เอาชนะความท้าทาย 

  “การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน” คือหลักการสำคัญที่แฝงอยู่ใน “จิตวิญญาณแห่งความรัก 3 ประการ” ซึ่งเป็นหัวใจในการดำเนินธุรกิจของริโก้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทในปี 2479 

  เราเข้าใจดีว่าผู้คน สถานที่ทำงาน และกระบวนการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่น เราจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน เพื่อปลดปล่อยผู้คนจากงานที่จำเจและน่าเบื่อ ให้พวกเขาได้แสดงความคิดริเริ่มและปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  ริโก้จะผลักดันให้ผู้คนมีความพึงพอใจในการทำงาน ผ่านการบรรลุเป้าหมายในทุกกระบวนการ 

  อนาคตของการทำงานรูปแบบใหม่ มีสังคมแห่งความยั่งยืนเป็นจุดหมายปลายทาง ที่ความพึงพอใจจากการทำงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นควบคู่กัน 

  เราจะทุ่มเทเพื่ออนาคต ให้การเต็มเติมความสำเร็จผ่านการทำงานเป็นวิสัยทัศน์ที่จับต้องได้

ค่านิยมของเรา

 • CUSTOMER-CENTRIC
  คิดและทำในมุมของลูกค้า
 • PASSION
  จัดการกับทุกอย่างโดยคิดบวกและมีความกระตือรือร้น
 • GEMBA
  เรียนรู้และปรับปรุงจากสถานที่จริง ของจริง และความจริง
 • INNOVATION
  ไม่สร้างข้อจำกัด คิดอย่างยืดหยุ่น และสร้างคุณค่า
 • TEAMWORK
  ยอมรับซึ่งกันและกัน และร่วมสร้างสรรค์ไปพร้อมกับทุกคน
 • WINNING SPIRIT
  ไม่กลัวความล้มเหลว เผชิญหน้ากับความท้าทาย แล้วเอาชนะมัน
 • ETHICS AND INTEGRITY
  กระทำการโดยซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ