ประกาศนียบัตรรับรอง

ประกาศนียบัตรรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO9001:2015)

ริโก้ ประเทศไทยได้รับการรับรองจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544

ประกาศนียบัตรรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2015)

ริโก้ ประเทศไทยได้รับการรับรองจากทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2545

ประกาศนียบัตรรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2560

ประกาศนียบัตรรับรองการประชุมสีเขียว

จาก มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในปี พ.ศ. 2562

ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานฉลากเขียว

จาก มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นรายปี

News & Events

Keep up to date