ธุรกิจแห่งการเปลี่ยนแปลง

Digital Transformation ไม่ใช่สิ่งที่คุณซื้อ แต่เป็นการเดินทาง เป็นความพยายามที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่ปฏิวัติการดำเนินงาน องค์กร และประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานของคุณอยู่ตลอดเวลา

เราทั้งหมดต่างก็อยู่ในธุรกิจแห่งการเปลี่ยนแปลง

การทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ เพื่อรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน ปัจจัยด้านบุคคลนั้นสำคัญไม่แพ้เครื่องมือด้านเทคโนโลยี ภารกิจของเราเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ซับซ้อน ซึ่งก็คือ การเป็นพาร์ทเนอร์ให้กับคุณในการเดินทางสู่ระบบดิจิทัล เพื่อช่วยให้คุณสามารถทำให้ชีวิตการทำงานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เยี่ยมยอด

ค้นพบว่าสิ่งที่เป็นไปได้คืออะไร เมื่อคุณคิดถึงชีวิตการทำงานในแบบใหม่ไปกับ RICOH

เราพาคุณก้าวไปสู่ Digital Transformation ทีละก้าว เริ่มจากการสร้างกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงและวิสัยทัศน์ทางดิจิทัลที่ชัดเจน ธุรกิจของคุณจะมุ่งไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยพนักงานที่ได้รับการสนับสนุนในหน้าที่ การจัดสรรสินทรัพย์ และการทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มการสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทำให้เกิดขึ้นจริง

ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของเราเข้าใจว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่มากกว่าเทคโนโลยี แต่เกี่ยวกับคน กระบวนการ และวิธีใหม่ในการแก้ไขปัญหาเก่า

ธุรกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชีวิตการทำงาน โดยการใช้เทคโนโลยีสถานที่ปฏิบัติงานอัจฉริยะ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เริ่มจากในองค์กรของคุณด้วย 4 ขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริง และเหมาะกับความต้องการของคุณ

เราพาคุณสู่การเดินทางด้าน Digital Transformation ไม่ว่าจะจากที่ใดก็ได้ที่คุณอยู่ในตอนนี้ และให้คำแนะนำด้านโซลูชันผ่านการสื่อสาร การทำงานจากที่ไหน เมื่อใดก็ได้ การเปลี่ยนสู่ระบบดิจิทัล และการทำให้การทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ สำหรับพนักงานและลูกค้าของคุณ

จินตนาการโลกการทำงานในแบบใหม่ไปกับ RICOH


MEDI_1_image_1000X500_BOC_approach
 • 1. จัดการแผนตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  เรานำเป้าหมายในด้านไอที ฝ่ายปฏิบัติงาน พนักงาน และธุรกิจของลูกค้ามาพิจารณาร่วมกัน เพื่อระบุว่าเทคโนโลยีที่คุณต้องการในวันนี้และวันพรุ่งนี้คืออะไร ทำให้เราสามารถส่งมอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ของลูกค้าที่ไร้รอยต่อได้
 • 2. ระดมความคิดค้นหาโซลูชันด้านบริการ
  เมื่อเราทราบถึงความสามารถที่คุณต้องการ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะวางแผนการผสมผสานกำลังคนด้านดิจิทัล แพลตฟอร์มสถานที่ปฏิบัติงาน และทัศนคติแบบใหม่ที่จะช่วยพัฒนาการเข้าถึงบุคคลเพื่อตอบสนองเป้าหมายด้านการสื่อสาร ระบบอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานร่วมกัน และทำลายกำแพงไปสู่การแบ่งปันข้อมูลและความรู้
 • 3. ระบุชัยชนะที่ได้มาในเวลาอันสั้นและการจัดลำดับความสำคัญ
  เราให้พนักงานและลูกค้าได้มีส่วนร่วมในการระบุประเด็นด้านกระบวนการทำงาน และสร้างแผนงานของโปรเจกต์ที่มีเป้าหมายระยะสั้นรวมอยู่ด้วย เพื่อที่จะเพิ่มการเข้าถึงในธุรกิจแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจาก 83 เปอร์เซ็นต์เชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำให้ชีวิตการทำงานของพนักงานดีขึ้น สิ่งที่ดีสำหรับพนักงานของคุณก็ดีสำหรับองค์กรด้วยเช่นกัน
 • 4. มีส่วนร่วมและให้ความรู้ด้วยวิธีการเน้นย้ำ
  ผู้เชี่ยวชาญของเราวางแผนผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ รูปแบบการทำงานในสถานที่ปฏิบัติงานใหม่ และทัศนคติต่อวิธีในการทำงานให้สำเร็จ เราให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดขึ้น โดยการแตกย่อยการเดินทางของ Digital Transformation ไปสู่ขั้นตอนต่างๆ ที่สามารถจัดการได้

News & Events

Keep up to date