เรื่องราวของลูกค้า

พบกับชีวิตการทำงานที่พัฒนาขึ้นผ่านมุมมองของลูกค้า สิ่งที่พวกเขาจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และผลลัพธ์ออกมาเป็นเช่นไร