ข่าวสาร

  1. RICOH ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือการแก้ปัญหา COVID-19
  2. Press Release RICOH Pro™ 8300 series
  3. Ricoh Asia Pacific ร่วมมือกับ Babbobox เพื่อยุทธศาสตร์การผลักดันการปฏิวัติทางดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี AI ในภูมิภาคเอเชีย
  4. Press Release RICOH L5160
  5. RICOH ประกาศใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทน 100% สำหรับการประกอบเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน A3
  6. RICOH ยกระดับความสามารถด้านระบบดิจิทัลในสถานที่ทำงานขึ้นอีกระดับด้วยการเข้าซื้อ DocuWare
  7. Press Release RICOH Ri 1000
  8. RICOH เตรียมเปิดทำการโรงงานผลิตเครื่องพิมพ์สำหรับสำนักงาน ณ เมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในเดือนเมษายน 2563
  9. IDC MarketScape ยกย่องให้ RICOH เป็นผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยของงานพิมพ์และงานเอกสาร
  10. RICOH เพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบทดแทนในโรงงานผลิตของตนเองเพื่อไปสู่เป้าหมายของ RE100