พร้อมรับทุกภัยไซเบอร์
ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยอยู่เสมอ

ขณะที่ธุรกิจเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปในทิศทางดิจิทัลมากขึ้น วิธีการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของคุณจำเป็นต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไอทีในอนาคต ระบบความปลอดภัยไอทีแบบดั้งเดิมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการได้ครบอีกต่อไป ซึ่งหากไม่เปลี่ยนแปลงก็อาจทำให้เกิดการละเมิดความปลอดภัย การสูญเสียหรือการถูกโจรกรรมข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อน อันจะนำไปสู่ความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัทในที่สุด

ทางออกที่ดีที่สุด คือการมีระบบเฝ้าระวังและการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเชิงกลยุทธ์ให้ทันสมัย โดยออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะสำหรับองค์กร นอกจากนี้ การเพิ่มขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ยังช่วยให้คุณมั่นใจว่าการใช้งานเครือข่าย อุปกรณ์ อีเมล รวมถึงพนักงานของคุณนั้นจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัย

ด้วยความร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ที่เชี่ยวชาญเช่นริโก้ คุณสามารถวางใจให้เราช่วยยกระดับความปลอดภัยของระบบไอที เปลี่ยนจากรูปแบบดั้งเดิมให้กลายเป็นระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้ พร้อมความสามารถในการปรับตัวตามขนาดของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คุณรับความเสี่ยงได้มากขึ้น และบรรเทาความเสียหายก่อนที่จะส่งผลกระทบให้ธุรกิจของคุณต้องหยุดชะงักลง


Blue ribbon outline
83%
83% จากองค์กรกลุ่มตัวอย่างเคยประสบปัญหาข้อมูลรั่วไหลมากกว่าหนึ่งครั้ง
IBM, 2022


ปกป้องทุกรอยต่อ ปิดทุกช่องโหว่บนระบบดิจิทัล
ด้วยระบบป้องกันภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง

องค์กรส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้งาน รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถยังคงแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การนำเทคโนโลยีหลายๆ ตัวมาใช้งานจะทำให้เกิดจุดที่เป็นรอยต่อ (touchpoint) มากขึ้น ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการดูแลที่ดีพอ อาจเสี่ยงต่อโอกาสในการเกิดอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (cybercrime) ได้

ในทำนองเดียวกัน อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เองก็ถือเป็นการสร้างช่องโหว่ใหม่ๆ ให้เกิดการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สไตล์การทำงานแบบไฮบริดซึ่งมีการทำงานทั้งในและนอกออฟฟิศ ผู้ใช้งานจะต้องพึ่งพาอุปกรณ์มือถือและเครือข่ายมากขึ้น ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เกิดช่องโหว่ได้ง่าย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ในการเสริมความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกแง่มุมพื้นฐานในธุรกิจ

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่รัดกุมจะทำให้คุณมั่นใจว่าข้อมูลดิจิทัลอันมีค่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัย คุณจึงให้เวลากับงานหลักของธุรกิจได้อย่างไร้กังวล


มุ่งมั่นเพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยไซเบอร์มักถูกมองเป็นเรื่องสำคัญอันดับท้ายๆ เสมอ แทนที่ธุรกิจจะเสริมระบบความปลอดภัยเข้าไปในกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน หลายธุรกิจต่างเลือกที่จะใช้วิธีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ระบบที่ขาดการรักษาความปลอดภัยอาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ในอนาคต และแม้จะมีระบบรักษาความปลอดภัยอยู่ แต่ระบบที่ขาดความสามารถในการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงนั้นอาจไม่เพียงพออีกต่อไปในยุคปัจจุบัน

ในการรับมือภัยคุกคามต่างๆ องค์กรจำเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมที่คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างจริงจัง ซึ่งต้องอาศัยทั้งแนวคิดเชิงรุก แนวทางที่ทำได้จริงในทางปฏิบัติ และการวางกลยุทธ์โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยนับตั้งแต่วินาทีแรกที่ริเริ่มโครงการใดๆ ก็ตาม

เมื่อผสานวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยอย่างจริงจังเข้ากับกลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของคุณ จะทำให้องค์กรของคุณมีระบบเฝ้าระวังแบบเชิงรุก ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อกรกับภัยคุกคามทางดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

A person raising their right hand to a virtual screenBlue ribbon outline
3 IT workers in a server room looking at a computer screenBlue ribbon outline

เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบไอที

ริโก้ช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถรับมือกับอาชญากรรมทางไซเบอร์ด้วยบริการและโซลูชันความปลอดภัยไซเบอร์อัจฉริยะที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ เรานำความเชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับแนวหน้าที่มีมากว่าหลายทศวรรษ เพื่อสร้างระบบไอทีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง พร้อมรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ได้ทุกรูปแบบ และคุ้มค่าสำหรับธุรกิจของคุณ

ช่วยให้คุณมองเห็นช่องโหว่ออนไลน์อย่างทะลุปรุโปร่งและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ธุรกิจของคุณเติบโตด้วยความมั่นใจ

ระบบความปลอดภัยไซเบอร์ที่แข็งแกร่งช่วยให้คุณรับมือกับปัญหาระบบล่มหรือหยุดทำงานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการมุ่งเน้นที่ความสามารถในการฟื้นตัวของระบบสู่ภาวะการทำงานปกติเมื่อเกิดจากโจมตีต่างๆ จะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าระบบดิจิทัลของคุณจะทำงานได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยอยู่เสมอ

พร้อมรับมือทุกภัยคุกคามในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและนวัตกรรมที่มีระบบความปลอดภัยเป็นหน้าด่านที่สำคัญจะทำให้คุณมั่นใจทั้งในตัวระบบ โครงสร้างการออกแบบ และข้อมูลต่างๆ คุณจึงพร้อมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นและนำพาธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง

ริโก้คือผู้ให้บริการและโซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนระบบไอทีของคุณให้พร้อมรับมือภัยคุกคามในทุกสถานการณ์พร้อมเติบโตไปพร้อมองค์กรของคุณอย่างมั่นใจ เพื่อสนับสนุนทุกการเดินทางสู่โลกดิจิทัลและตอบโจทย์ทุกเป้าหมายทางธุรกิจ

เฟรมเวิร์กความปลอดภัยไซเบอร์ที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ข้อมูลดิจิทัลปลอดภัยอยู่เสมอ ธุรกิจของคุณจึงพร้อมรับมือทุกภัยคุกคาม ยืนหยัดทุกความท้าทายในโลกดิจิทัลแห่งอนาคต

A persons typing on a keyboard with scrolling data text overlayedBlue ribbon outline

โซลูชัน Cybersecurity ของเรา

ความเชี่ยวชาญของริโก้ในโซลูชันด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ครอบคลุม 5 ส่วนด้วยกันคือ Modern Workplace Security, Network Security, Assessment Services, Security Compliance Audit และ Managed Security Services

Modern Workplace Security

โซลูชัน Modern Workplace Security จากริโก้เป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบรักษาความปลอดภัยของคุณ รวมถึงป้องกันภัยคุกคามที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมควบคุมการเข้าถึงแอปพลิเคชันและทรัพยากรที่สำคัญด้วยบริการต่างๆ เช่น Modern Workplace, Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) และ Software as a Service (SaaS) เหมาะสำหรับระบบไอทีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบ Public, Hybrid, Multi-cloud หรือ On-premises พร้อมการปกป้องแบบ End-to-end ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านความปลอดภัยและความสอดคล้องตามข้อกำหนดต่างๆ ที่จำเป็น

ค้นหาเพิ่มเติม
Abstract cybersecurity digital artBlue ribbon outline
Female IT professional smiling while working on laptopBlue ribbon outline

Network Security

พัฒนากลยุทธ์เพื่อปกป้องผู้ใช้งานระบบไม่ว่าจะทำงานจากที่ไหนและบนอุปกรณ์ใดก็ตามด้วย Secure Access Service Edge (SASE) มิติใหม่แห่งการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ริโก้ช่วยสนับสนุนให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากโซลูชันแบบ Security Service Edge (SSE) ระดับแนวหน้าในท้องตลาด เพื่อปกป้องการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ข้อมูล เครื่องมือ หรือทรัพยากรต่างๆ อย่างครอบคลุม พร้อมเสริมศักยภาพให้พนักงานที่ทำงานทั้งในและนอกสถานที่สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันและเครือข่ายต่างๆ อย่างปลอดภัย

ค้นหาเพิ่มเติม

Assessment Services

ประเมินความเสี่ยงในฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของคุณอย่างต่อเนื่องด้วยระบบประเมินความปลอดภัยจากริโก้ พร้อมชี้จุดที่ควรให้ความสำคัญเพื่อปกป้องคุณจากภัยคุกคามและช่องโหว่ใหม่ๆ อย่างทันท่วงที กลยุทธ์ความปลอดภัยไซเบอร์จะช่วยให้คุณประสานพลังในการจัดการพนักงาน และตอบโจทย์ความต้องการในด้านข้อกำหนดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณนำหน้าภัยคุกคามหนึ่งก้าวเสมอ

ค้นหาเพิ่มเติม
Two IT professionals smiling and talking with one holding a laptop.Blue ribbon outline
A persons finger clicking on a lock on a screenBlue ribbon outline

Managed Security Services

บริการ Managed Security Services จากริโก้ช่วยให้คุณมีระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ระดับมืออาชีพที่คุ้มค่าและปรับตามขนาดองค์กรได้อย่างยืดหยุ่น เราเลือกสรรเทคโนโลยีหลากหลายเพื่อทำให้ระบบมีความชาญฉลาดแบบองค์รวมและมีความไดนามิกสูง ผ่านบริการ Security Information and Event Management (SIEM) ที่มีการจัดการแบบครบวงจร คุณจึงทำงานที่สำคัญกับธุรกิจได้อย่างอุ่นใจ หมดห่วงทั้งปัญหาเรื่องพนักงานและเรื่องค่าใช้จ่าย

ทำไมต้องริโก้

ริโก้เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการดิจิทัล กระบวนการอัตโนมัติ และโซลูชันเพื่อการจัดการข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจ ด้วยประวัติอันยาวนานกว่า 85 ปีในการบ่มเพาะความรู้และขีดความสามารถขององค์กร ทำให้ริโก้สามารถช่วยเหลือสนับสนุนการสร้างที่ทำงานแบบดิจิทัลโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเรา ริโก้มอบความเชี่ยวชาญและบริการที่จะช่วยให้ผู้คนสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนใดก็ตาม

Icon - clipboard

การให้คำปรึกษาและการออกแบบ

เราทำงานร่วมกับลูกค้าของเราเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและอุปสรรคของพวกเขา

Icon - build and deploy mockup

การสร้างและวางระบบ

เราสร้างโซลูชันที่ใช่ และติดตั้งให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม

Icon - manage and support cog icon

การจัดการและซัพพอร์ต

เราจัดการและซัพพอร์ตการใช้งานโซลูชันที่ติดตั้งและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีในเชิงรุก


IT worker checking a device screen in a server roomBlue ribbon outline

Ricoh Professional & Managed Services

Professional & Managed Services โซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของธุรกิจทั้งในด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ที่คุ้มค่าและเชื่อถือได้ ธุรกิจของคุณจะพร้อมรับมือความต้องการด้านไอทีในทุกมิติแบบครบวงจร ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยดูแลระบบและเครือข่ายของคุณให้ทันสมัย ปลอดภัย และทำงานได้อย่างราบรื่นไร้กังวล 

บริการ Oursourcing เพื่อการจัดการเครือข่าย การดูแลเซิร์ฟเวอร์ การสำรองและกู้คืนข้อมูล และความปลอดภัยไซเบอร์โดยผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยให้คุณลดต้นทุน รวมถึงช่วยดูแลความเสี่ยงแทนการจ้างพนักงานไอทีภายในองค์กร ให้บริการ Professional & Managed Services จากริโก้ดูแลแทนคุณ เพราะเทคโนโลยีไม่ควรหยุดยั้งให้คุณเติบโต

ค้นหาเพิ่มเติมพาร์ทเนอร์เชิงกลยุทธ์ในเอเชียแปซิฟิก


Ricoh
ติดต่อเรา
คุยกับผู้เชี่ยวชาญจากริโก้

ให้ริโก้ช่วยคุณในการเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยไซเบอร์แบบครบวงจร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรสอดคล้องตามข้อกำหนดในยุคใหม่ และปกป้องธุรกิจของคุณให้ปลอดภัยในโลกดิจิทัล

ติดต่อเรา