สิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืน

มุ่งเดินทางด้วยความยั่งยืนเพื่ออนาคต

มุ่งสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน และแก้ไขปัญหาสังคมผ่านมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการเงิน ตามแนวทาง ESG โดยดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่การเป็นสังคมที่ยั่งยืน

ประเด็นที่สำคัญ

คู่มือริโก้เอเชียแปซิฟิก

ริโก้เอเชียแปซิฟิกได้ออกคู่มือสื่อสารเกี่ยวกับ SDGs เล่มแรก โดยเนื้อหาเป็นการรวมความมุ่งมั่นในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับSDGs และกรณีศึกษาในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่เกี่ยวข้องกับ SDGs

คลิก ที่นี่ เพื่ออ่านรายละเอียดคู่มือ SDGs

Ricoh Image

ริโก้เดินหน้าแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อให้วิสัยทัศน์ “การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน” และหลักการพื้นฐาน “จิตวิญญาณแห่งความรัก 3 ประการ” ซึ่งประกอบด้วย รักผู้คน, รักประเทศ, รักการทำงาน บรรลุผลลัพธ์ในรูปแบบที่จับต้องได้้  

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) กำลังเป็นที่นิยมในแวดวงธุรกิจ และหากบริษัทใดไม่มีมาตรการตอบรับกับเป้าหมายนี้ ก็จะไม่สามารถดำรงอยู่ในตลาดได้ ในขณะเดียวกัน ริโก้มองว่าแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนอย่าง ESG เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กลายเป็นจริง สังคมที่ยั่งยืนแห่งนี้จะทำให้เราได้พัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำ เราจะสร้างสถานที่ทำงานที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า และคว้าทุกโอกาสสำหรับธุรกิจของเรา 

ESG คือแนวคิดที่มีการพัฒนาอยู่เสมอ และผมคาดหวังว่าพนักงานในภูมิภาคของเราจะเรียนรู้และเติบโตไปตามเทรนด์ใหม่ๆ เกี่ยวกับ ESG เพราะผมอยากให้ทุกท่านโอบรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเติบโตไปพร้อมกับความเป็นผู้นำด้าน ESG ขององค์กรเรา 

ผมอยากขอความร่วมมือจากพนักงานริโก้ทุกท่านให้ช่วยรับผิดชอบต่อสังคม แก้ไขปัญหาของลูกค้า และทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

Uesugi Keiichiro, President of Ricoh Asia Pacific Pte, Ltd.

News & Events

Keep up to date