เคล็ดลับในการใช้โซลูชันซอฟต์แวร์อย่างปลอดภัย

ริโก้นำเสนอผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับใช้ร่วมกับเครื่องมัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์มากมาย โดยผลิตภัณฑ์โซลูชันซอฟต์แวร์ของเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งาน รวมถึงการบริหารจัดการเครื่องมัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์โซลูชันซอฟต์แวร์ของเรามาพร้อมฟังก์ชันในด้านรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นความลับและละเอียดอ่อน ลูกค้าจึงมั่นใจในความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่าง ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขช่องโหว่ที่เกิดขึ้นทั้งในเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ของริโก้ให้มีความปลอดภัยอยู่เสมออีกด้วย

ในปัจจุบัน ภัยคุกคามด้านความปลอดภัยมีความก้าวหน้าและซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ริโก้จึงมุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลของลูกค้า และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึงนโยบายความปลอดภัยของลูกค้าอย่างลงตัว ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในคุณสมบัติความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์จากริโก้ อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ทุกชนิด จำเป็นต้องมีการตั้งค่าความปลอดภัยให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการทำงานและให้เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของลูกค้าเอง ริโก้จะช่วยให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสนับสนุนและให้คำแนะนำในการตั้งค่าความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยภัยคุกคามที่มาจากภายนอก ผู้ดูแลระบบซอฟต์แวร์ เครื่องมัลติฟังก์ชัน และเครื่องพิมพ์ ควรคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ เพื่อทำให้การติดตั้งและตั้งค่าซอฟต์แวร์และโซลูชันจากริโก้มีความเหมาะสม

คำแนะนำและสิ่งสำคัญในการใช้งานโซลูชันซอฟต์แวร์
 • อ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานของซอฟต์แวร์และโซลูชันอย่างละเอียด โดยหากคุณต้องการใช้งาน คุณต้องยอมรับข้อตกลงดังกล่าว
 • ตรวจสอบว่าระบบปฏิบัติการและ/หรือเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน รวมถึงเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนการติดตั้งและใช้งาน
 • ตั้งค่าสิทธิ์การใช้ซอฟต์แวร์และโซลูชันสำหรับผู้ที่อนุญาตให้ใช้งาน
 • เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มาจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ขอแนะนำให้ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชันผ่านเครือข่ายที่มีคุณสมบัติความปลอดภัย เช่น ไฟร์วอลล์ และหลีกเลี่ยงการเชื่อมต่อที่ไม่มีการป้องกัน
 • ควบคุมและจำกัดการเข้าถึงซอฟต์แวร์และโซลูชันเฉพาะอุปกรณ์ที่มีช่วง IP Address ที่อนุญาตเท่านั้น
 • หากมีการควบคุม IP Address Range ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงซอฟต์แวร์และโซลูชันกับอุปกรณ์ที่มี IP Address ในช่วงที่กำหนดได้หรือไม่
 • เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ดูแลระบบที่ตั้งต้นมากับซอฟต์แวร์และโซลูชัน รวมถึงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตของผู้ไม่ประสงค์ดีจากภายนอก
 • ในการเปลี่ยนรหัสผ่านตั้งต้นของผู้ดูแลระบบที่มากับซอฟต์แวร์และโซลูชัน ขอแนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่มีความซับซ้อน คาดเดาได้ยาก และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท โดยแนะนำให้ตั้งรหัสผ่านที่มีความยาว 13 ตัวอักษรขึ้นไป ประกอบด้วยทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และสัญลักษณ์พิเศษผสมกัน
 • หมั่นอัปเดตซอฟต์แวร์และโซลูชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอ
 • อ่านคู่มือการใช้งาน ไฟล์ Readme รวมถึงทำความเข้าใจเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ก่อนติดตั้ง จัดการ หรือใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชัน
 • ซอฟต์แวร์และโซลูชันจะเชื่อมต่อหรือทำงานบนเครื่องมัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ เพื่อเสริมคุณสมบัติความปลอดภัยต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบการตั้งค่าซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์โซลูชัน เครื่องพิมพ์และเครื่องมัลติฟังก์ชัน ว่าเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานและสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยขององค์กรหรือไม่
 • ควรตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องมัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ให้เหมาะสม ตามคำแนะนำที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานเครื่อง
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านซอฟต์แวร์และโซลูชันนั้นทำโดยวิธีการหรือใช้โปรโตคอลที่มีการเข้ารหัสเสมอ นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ใช้ใบรับรอง (Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานหรือผู้ออกใบรับรองที่ได้รับอนุญาต (Certificate Authority) โดยการใช้ใบรับรองที่ออกด้วยตัวเอง (self-signed certificate) อาจมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยได้
 • หากเครื่องมัลติฟังก์ชันหรือเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่เป็นเครื่องรุ่นเก่า อาจขาดคุณสมบัติด้านการรักษาความปลอดภัยใหม่ ๆ (เช่น TLS 1.2) ในกรณีดังกล่าว อาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้เครื่องรุ่นใหม่กว่า หรือใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมทางระบบที่มีการควบคุม และมีความเสี่ยงจากการละเมิดหรือการถูกโจมตีจากภายนอกต่ำ
 • ควรให้คำแนะนำหรือจัดอบรมการใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชันให้แก่ผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธี
 • เปิดฟังก์ชันความปลอดภัยในเว็บเบราว์เซอร์ บนคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง จัดการ และใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชัน เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก
  ไม่แนะนำให้ใช้งานเบราว์เซอร์หรือเซสชันเดียวกันในการจัดการ/เข้าใช้งานซอฟต์แวร์และโซลูชัน พร้อมกับเข้าถึงแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายนอกในเวลาเดียวกัน ก่อนที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายนอก ขอแนะนำให้ออกจากระบบซอฟต์แวร์และโซลูชันให้เรียบร้อยก่อน
 • เมื่อเลิกใช้ซอฟต์แวร์และโซลูชัน ให้ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์และลบข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลละเอียดอ่อนใด ๆ ที่ซอฟต์แวร์และโซลูชันอาจใช้ในขั้นตอนการทำงาน เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลละเอียดอ่อนของลูกค้าที่อาจยังคงหลงเหลืออยู่ในซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์โซลูชันดังกล่าว

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ricoh.com/products/security/software