ข่าวสาร

  1. เส้นทางสู่อนาคต
  2. อัปเดต (เพิ่มช่องโหว่ 8 รายการ): ช่องโหว่ Server-Side Request Forgery
  3. เครื่องพิมพ์สามมิติของริโก้พร้อมผลิตอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กแล้ววันนี้
  4. ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้บริหารสูงสุด
  5. การผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG
  6. ริโก้ติดอันดับในงานวิจัย Magic Quadrant™ ของ Gartner® ด้านการให้บริการพื้นที่ทำงานดิจิทัล
  7. ริโก้ติดอันดับ CDP2022 Supplier Engagement Rating Leaderboard ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
  8. ริโก้ได้รับรางวัลระดับ Gold จาก EcoVadis สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน
  9. เพิ่มค่านิยมอันดีของภาคธุรกิจด้วยการลงมือทำและเปิดเผยผลลัพธ์ —การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มข้นผลักดันริโก้ให้ก้าวไปอีกขั้นในเวทีโลก—
  10. S&P Global เลือกริโก้เป็นหนึ่งสมาชิก Sustainability Yearbook 2023