กลับไปที่ผลลัพธ์

Open Bee™ Sphere

ทำงานร่วมกันจากอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างปลอดภัย

ในปัจจุบัน พนักงานในบริษัทต่างๆ กว่า 70% ใช้เครื่องมือที่ไม่ได้ผ่านการรับรองให้ใช้ในการแชร์ข้อมูลกับผู้ติดต่อทางธุรกิจอยู่

องค์กรของคุณพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ต่างๆ หรือไม่ แล้วคุณล่ะ พร้อมที่จะปกป้องข้อมูลจากการเข้าใช้งานที่ไม่ถูกต้อง การโจรกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และการรั่วไหลของข้อมูลจากเอกสารที่เป็นความลับแล้วหรือยัง

Open Bee™ Sphere ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวได้ภายในพริบตา อีกทั้งยังสามารถอนุญาตให้ผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาในพื้นที่เพื่อทำงานร่วมกันจากอุปกรณ์ใดก็ได้อย่างปลอดภัย


ทำงานเอกสารร่วมกันได้

Open Bee™ Sphere ช่วยให้คุณสามารถสร้างพื้นที่ทำงานส่วนตัวที่ปลอดภัยได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว โดยคุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันได้ และยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้งานที่แตกต่างกันตามแต่ละผู้ใช้งานได้อีกด้วย

 

 1. ทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย  
  คุณสามารถเชิญเพื่อนร่วมงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบ ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ หรือแชร์เอกสารได้อีกด้วย
 2. ทำงานเอกสารร่วมกันได้  
  เพียงลากและวางไฟล์เอกสารลงในพื้นที่ทำงานแบบดิจิทัล เพื่อนร่วมงานที่คุณเชิญเข้ามาในพื้นที่ทำงานนี้ก็จะสามารถดูเอกสารดังกล่าวได้ และจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเผยแพร่ แก้ไข หรืออนุมัติเอกสาร
 3. ปกป้องข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
  ระบบความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสในการรับ-ส่งไฟล์โดยใช้ HTTPS และการเข้ารหัสไฟล์และโฟลเดอร์เอกสารแบบ 256 บิต ช่วยป้องกันไม่ให้เอกสารที่เป็นความลับตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี
 4. ติดตามการใช้งานของผู้ใช้ได้
  สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้งานของผู้ใช้แต่ละราย รวมถึงประวัติการใช้งานไฟล์และรายงานต่างๆ ได้อีกด้วย