กลับไปที่ผลลัพธ์

  RICOH Automated Data Capture

  การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

  การจัดเก็บ คัดแยก และประมวลผลข้อมูลด้วยตัวเองค่อนข้างใช้เวลานาน ซึ่งคุณสามารถนำเวลานั้นไปทำงานอย่างอื่นได้ และหากข้อมูลมีปริมาณมาก ก็อาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

  สามารถสมัครใช้งานซอฟต์แวร์ Automated Data Capture ซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับระบบการทำงานบนคลาวด์ของริโก้ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเพิ่มความสามารถให้แก่กระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างแท้จริง


  ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเองให้ยุ่งยากอีกต่อไป

  RICOH Automated Data Capture จะตรวจจับข้อมูลประเภทต่างๆ บนหน้าเอกสาร คุณจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเองให้เสียเวลา และยังลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่ดึงข้อมูลของเอกสารมาจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลคลาวด์ที่รองรับอย่างเป็นระเบียบ

  1. ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
   RICOH Automated Data Capture สามารถตรวจจับเอกสารได้หลากหลายประเภท คุณจึงไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตัวเองให้ยุ่งยาก ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้
  2. จัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบ
   จัดการข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานง่ายได้โดยอัตโนมัติ
  3. ประมวลผลข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น
   จำแนกประเภทและจัดเส้นทางของข้อมูลที่ดึงออกมาจากเอกสารไปยังฐานข้อมูลคลาวด์ที่รองรับหรือนำไฟล์ออกมาได้โดยอัตโนมัติ
  4. รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) ต่ำ
   การสมัครใช้บริการ (Subscription) ช่วยตัดปัญหาในด้านรายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) หรือปัญหาด้านไอทีต่างๆ ที่จุกจิกกวนใจ

  News & Events

  Keep up to date