กลับไปที่ผลลัพธ์

  RICOH Cumo-nect Connector for EZ Charger Suite

  สแกนเอกสารไปจัดเก็บไว้บนคลาวด์ หรือพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้บนคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย

  เมื่อใช้งาน RICOH EZ Charger Suite เพียงติดตั้ง RICOH Cumo-nect Connector for EZ Charger Suite เพิ่ม คุณก็สามารถสแกนหรือพิมพ์เอกสารที่จัดเก็บไว้ในแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ เช่น Dropbox, Google Cloud Print, SharePoint, OneDrive หรือ OneDrive for Business ได้

  สามารถสมัครใช้งาน (Subscription) ซอฟต์แวร์ RICOH Cumo-nect Connector for EZ Charger Suite ได้ ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ได้ง่ายและไร้ขีดจำกัดที่แผงควบคุมเครื่องมัลติฟังก์ชันโดยตรง นอกจากนี้ ยังมีฟังก์ชัน Single Sign On ที่ช่วยให้คุณสามารถสลับระหว่างแท็บ RICOH EZ Charger Suite และแท็บ Cloud Connector ได้อย่างง่ายดาย 


  สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน

  RICOH Cumo-nect Connector for EZ Charger Suite จะช่วยจัดการเอกสารที่จัดเก็บไว้บนคลาวด์ให้เป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจายอีกต่อไป

  โซลูชันนี้จะช่วยให้คุณเข้าใช้งานระบบจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่เครื่องของริโก้ได้โดยตรงและปลอดภัย

  RICOH EZ Charger Suite มีฟังก์ชันการกำหนดปริมาณการใช้งาน (Quota Management) ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและควบคุมเครื่องมัลติฟังก์ชันภายในองค์กรและการใช้งานของพนักงานเป็นรายบุคคลได้

   

  1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
   สามารถสแกนเอกสารไปจัดเก็บไว้บนคลาวด์ และพิมพ์เอกสารออกมาที่เครื่องของริโก้ได้โดยตรง
  2. พิมพ์งานได้อย่างปลอดภัย
   ผู้ใช้จะต้องยืนยันตัวตนก่อน จึงจะสามารถพิมพ์งานออกมาจากเครื่องได้
  3. เรียบง่าย มีระดับ
   สามารถสลับระหว่างแท็บ RICOH EZ Charger Suite และแท็บ Cloud Connector ได้อย่างง่ายดาย
  4. ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย
   รายงานขั้นสูงจะแสดงภาพรวมของการใช้งานเครื่องมัลติฟังก์ชันภายในองค์กรได้

  News & Events

  Keep up to date