กลับไปที่ผลลัพธ์

RICOH Card Authentication Package

พิมพ์เอกสารได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

การเพิ่มระดับความปลอดภัยของข้อมูลให้สูงขึ้นอาจกลายเป็นอุปสรรคในการทำงานของพนักงานในองค์กรได้ การนำระบบยืนยันตัวตนด้วยบัตรมาใช้ในการพิมพ์เอกสาร
 • ช่วยลดความสิ้นเปลืองจากการพิมพ์งานที่ไม่จำเป็นหรืองานที่ผิดพลาด
 • สามารถยืนยันตัวตนและเข้าใช้งานเครื่อง เพื่อพิมพ์ สแกน ถ่ายเอกสาร หรือส่งแฟกซ์ได้

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยการเข้าใช้งานเครื่องได้ทันที

เมื่อใช้งาน Card Authentication Package ร่วมกับโซลูชันอื่นๆ เช่น GlobalScan NX หรือ Enhanced Locked Print NX จะช่วยให้คุณพิมพ์งานได้อย่างปลอดภัย สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องเพื่อพิมพ์งานและใช้งานฟังก์ชันต่างๆ ได้ทันทีเพียงแค่แตะบัตรที่ Card Reader โดยไม่จำเป็นต้องล็อกอินด้วยตัวเองให้ยุ่งยาก เพียงเท่านี้ก็สามารถพิมพ์เอกสาร ถ่ายเอกสาร สแกน หรือส่งแฟกซ์ได้ นอกจากนี้ เมื่อใช้การยืนยันตัวตนด้วยบัตรร่วมกับ GlobalScan NX จะช่วยให้ขั้นตอนการสแกนต่างๆ รวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์เพื่อจำกัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ เช่น การพิมพ์เอกสารสี และการเย็บเล่ม เป็นต้น

 1. บริหารจัดการเครื่องจากส่วนกลางได้
  การดูแลระบบผ่านเว็บ (Web-based Administration) ช่วยให้สามารถจัดการสิทธิ์การเข้าใช้งานเครื่องเป็นรายกลุ่มได้
 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย
  ช่วยลดการสิ้นเปลืองจากการพิมพ์งานโดยไม่จำเป็นได้
 3. Card Reader ช่วยให้ล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกสบาย
  สามารถล็อกอินเข้าใช้งานเครื่องและพิมพ์งานได้ง่ายๆ เพียงแตะบัตรที่เครื่อง จึงไม่จำเป็นต้องล็อกอินด้วยตัวเองให้เสียเวลา
 4. ลดการสิ้นเปลือง 
  ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพิมพ์งานที่ไม่จำเป็นได้

News & Events

Keep up to date