กลับไปที่ผลลัพธ์

Kofax® PaperPort Professional

Simplify document management across your organisation

Fast, easy access to important documents is important in keeping your organisation running smoothly. Instead of wasting time searching through folders for the files you need, what if you could scan, convert, organise, assemble, and share documents and photos on your PC or, better yet, on the go?

Kofax® PaperPort Professional enables you to take control of document management beyond the desktop. With Kofax® PaperPort Professional, office workers or individual professionals can save time and money with instant access to all documents—anytime, anywhere.


เข้าถึงไฟล์เอกสารได้ทุกเมื่อที่คุณต้องการ

จัดการเอกสารและเข้าถึงไฟล์ได้ทุกเมื่อ ตั้งแต่การสแกนและแปลงไฟล์ ตลอดจนการแก้ไขและแชร์ไฟล์ ช่วยให้จัดการเอกสารได้ง่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

 1. รวบรวมเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  สร้างไฟล์เอกสารได้ตามที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเรียงลำดับหน้าใหม่ รวมไฟล์หลายๆ ไฟล์เข้าด้วยกันเป็นไฟล์เดียว และอื่นๆ อีกมากมาย
 2. สร้างไฟล์ PDF ได้
  แปลงไฟล์เอกสารต่างๆ ให้เป็นไฟล์ PDF มาตรฐานที่นิยมใช้งาน หรือรวมไฟล์รูปแบบต่างๆ ให้เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว
 3. แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้
  แปลงเอกสารกระดาษให้เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแก้ไขได้ในขั้นตอนเดียว
 4. ใช้งานร่วมกับเครื่อง MFP ได้ง่ายๆ
  สามารถใช้เครื่อง MFP ของริโก้เพื่อสแกนและจัดเส้นทางของไฟล์เอกสารได้
 5. ปลอดภัย ไร้กังวล
  คุณลักษณะด้านความปลอดภัยขั้นสูงต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงและแก้ไขเอกสารเป็นรายบุคคลได้