Ricoh Image
ใหม่

ริบบอน B115A แวกซ์เรซิ่นที่ใช้งานได้เอนกประสงค์

  • พิมพ์ติดง่าย
  • ทนต่อการเสียดสี
  • ภาพพิมพ์มีความละเอียดสูง

คุณสมบัติของริบบอน

  • Polyester ฟิล์มที่ความหนา 4.5 µm
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน < 0.035
  • ทนต่อการฉีกขาด
  • Transmission density: 1.20 mini

ประเภทการใช้งาน


B115A ความทนทาน


เงื่อนไขในการจัดเก็บ

เงื่อนไขการใช้งาน : ใช้งานที่อุณหภูมิ 5-35 องศา ที่ความชื้น 30-85%

การจัดเก็บ : เก็บในที่ร่มและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง, ความชื้นและการโดนแสงแดดโดยตรง

อายุการใช้งาน : 12 เดือนหลังจากวันที่ผลิต


ความคงทนของภาพพิมพ์

การทดสอบผล
ทนการขีดข่วน ANSI 3.5A or more
ทนต่อการเสียดสีภาพพิมพ์ไม่เลือนลาง
อื่นๆสามารถเก็บได้อุณหภูมิ 40 องศาเป็นเวลา 72 ชั่วโมง

***ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำไปใช้งานแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการทดสอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดของการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ