Ricoh Image
ใหม่

ริบบอน B115W แวกซ์ที่ใช้งานได้เอนกประสงค์

  • ดำเข้ม
  • พิมพ์ติดง่าย
  • ใช้ความร้อนในการพิมพ์ต่ำ
  • สามารถพิมพ์กับฉลากได้หลากหลาย

คุณสมบัติของริบบอน

  • ความหนาของริบบอน 9 µm
  • Polyester ฟิล์มที่ความหนา 4.5
  • จุดหลอมเหลวที่ 65 องศา
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน < 0.2

ประเภทการใช้งานB115W ความทนทาน


เงื่อนไขในการจัดเก็บ

เงื่อนไขการใช้งาน: ใช้งานที่อุณหภูมิ 5-35 องศา ที่ความชื้น 30-85%

การจัดเก็บ: เก็บในที่ร่มและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง, ความชื้นและการโดนแสงแดดโดยตรง

อายุการใช้งาน : 12 เดือนหลังจากวันที่ผลิต


ความคงทนของภาพพิมพ์

การทดสอบผล

การเสียดสี

 ANSI C
ทนความร้อนสูงถึง 60 องศา  
แสงไฟANSI B
น้ำ
ANSI A

ใบรับรอง

CP65   RoHS   WEEE   REACH   Halogen Free  

ISO EN71-3   2002/96/EC   2000/95/EC   2011/65/EC  

 


***ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำไปใช้งานแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการทดสอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดของการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ