Ricoh Image
ใหม่

ริบบอน B118W แวกซ์ราคาประหยัด

  • พิมพ์ติดง่าย
  • สามารถพิมพ์กับฉลากได้หลากหลาย

คุณสมบัติของริบบอน

  • ความหนาของริบบอน 8 µm
  • Polyester ฟิล์มที่ความหนา 4.5 µm
  • จุดหลอมเหลวที่ 65 องศา
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน < 0.2

ประเภทการใช้งานB118W ความทนทาน


เงื่อนไขในการจัดเก็บ

เงื่อนไขการใช้งาน : ใช้งานที่อุณหภูมิ 5-35 องศา ที่ความชื้น 30-85%

การจัดเก็บ : เก็บในที่ร่มและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง, ความชื้นและการโดนแสงแดดโดยตรง

อายุการใช้งาน : 12 เดือนหลังจากวันที่ผลิต


ความคงทนของภาพพิมพ์

การทดสอบผล

ความเข้ม

2.1 ± 0.1
คุณภาพการพิมพ์ANSI A
ความทนทานแรงเสียดทานระดับ 2 จาก 4
ทนความร้อน
50-60 องศา   

ใบรับรอง

CP65 RoHS REACH

Halogen Free 135/2004 FDA 

 


***ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำไปใช้งานแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการทดสอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดของการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ