Ricoh Image
ใหม่

ริบบอน B120E แวกซ์เรซิ่นที่มีความทนทานสูง

  • ทนการเสียดสีได้สูงและทนสารเคมี
  • พิมพ์ด้วยความเร็วสูง 10 ips
  • อ่านบาร์โค้ดได้ดี
  • ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

คุณสมบัติของริบบอน

  • ความหนาของริบบอน 9 µm
  • Polyester ฟิล์มที่ความหนา 4.5 µm
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน < 0.035
  • จุดหลอมเหลวที่ 84 องศา
  • ทนต่อการฉีกขาด
  • Transmission density: 1.00 mini

ประเภทการใช้งาน


B120E ความทนทาน


เงื่อนไขในการจัดเก็บ

เงื่อนไขการใช้งาน : ใช้งานที่อุณหภูมิ 5-35 องศา ที่ความชื้น 30-85%

การจัดเก็บ : เก็บในที่ร่มและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง, ความชื้นและการโดนแสงแดดโดยตรง

อายุการใช้งาน : 12 เดือนหลังจากวันที่ผลิต


ความคงทนของภาพพิมพ์

การทดสอบ ผล

การเสียดสีและความร้อนที่ 30 องศา

ถูด้วยกระดาษแข็งด้วยน้ำหนักกด
1 กก. ไปกลับ 50 ครั้ง
 ANSI A
ทนความร้อนที่ 110 องศา
 
หมึกไม่ซึมติดที่ผ้า
การขัดถู
(50 ครั้งไปกลับด้วย rubbing tester)
 ANSI A
แสงไฟซีนอน 650W
  
 ANSI A
ทนน้ำได้ 24 ชั่วโมง
 
ANSI A

ใบรับรอง

TSCA   RoHS   WEEE   REACH   (EC) 1935/2004  


***ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำไปใช้งานแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการทดสอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดของการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ