Ricoh Image
ใหม่

ริบบอน D110C เรซิ่นที่พิมพ์ด้วยความเร็วสูง

  • มีความคมเข้มสูง
  • สามารถรีดได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 150 องศา
  • สามารถพิมพ์ลงบนลาเบลผ้า (nylon polyester)
  • ทนต่อการซักที่อุณหภูมิ 180 องศา 225 นาที และการซักแห้งเปอร์คลอโรเอทิลีน 40 องศา 160 นาที

คุณสมบัติของริบบอน

  • ความหนาของริบบอน 9 µm
  • Polyester ฟิล์มที่ความหนา 4.5 µm
  • ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน < 0.045
  • จุดหลอมเหลวที่ 83 องศา
  • ทนต่อการฉีกขาด
  • Transmission density: 1.40 mini

ประเภทการใช้งาน


D110C ความทนทาน


เงื่อนไขในการจัดเก็บ

เงื่อนไขการใช้งาน : ใช้งานที่อุณหภูมิ 5-35 องศา ที่ความชื้น 30-85%

การจัดเก็บ : เก็บในที่ร่มและหลีกเลี่ยงอุณหภูมิสูง, ความชื้นและการโดนแสงแดดโดยตรง

อายุการใช้งาน : 12 เดือนหลังจากวันที่ผลิตความคงทนของภาพพิมพ์

ทดสอบด้วยฉลากไนล่อนผล

การซักทั่วไป

ซักที่อุณหภูมิ 40 องศาเป็นเวลา 45 นาที
 ANSI > B
การซักทั่วไป
(ซักที่อุณหภูมิ 60 องศา 45 นาที)
 ANSI > B
การขัดด้วยหิน 1 ครั้ง
 
 ANSI > C
ซักแห้งได้
5 ครั้ง
 ANSI > B
รีดได้ที่อุณภูมิ 150 องศา
 
ANSI > B
การฟอกขาว(เจือจางที่ 5%) 2 ชั่วโมง  
 
ANSI B
ทนแสงไฟซีนอนที่ 650W ได้ 1 เดือน  
   
ANSI B

***ข้อมูลข้างต้นแสดงถึงค่าเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำไปใช้งานแต่ละอุตสาหกรรมนั้น ผลิตภัณฑ์ควรได้รับการทดสอบก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามข้อกำหนดของการใช้งานเฉพาะ ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ