Interactive Whiteboard

จอภาพขนาดใหญ่สุดทันสมัยของริโก้ ที่จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่พลาดเนื้อหาที่ถูกนำเสนอ เหมาะสมกับกลุ่มการใช้งานแบบธุรกิจ หรือภาคการศึกษา ด้วยกระดาน Whiteboard ที่มีคุณภาพ และจอแสดงผลความคมชัดสูง รวมถึงระบบสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ ช่วยเพิ่มมิติในการประชุม การนำเสนอหรือการอบรมต่างๆ เพิ่มความสามารถในการส่งสารแบบ Real-Time จากหลายที่


    ดู 1-8 ผลลัพธ์จาก 8 ผลลัพธ์