กลับไปที่ผลลัพธ์

GPS Tracking Solution

ระบบบริหารการขนส่งพร้อมการติดตามยานพาหนะด้วย GPS

 

สิ่งที่จะได้รับจาก “GPS TRACKING SOLUTION”

นอกจากนี้ยังมี แอพพลิเคชั่นจัดการเส้นทางการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ทำงานร่วมกับระบบ GPS แบบ Realtime Online ยังสามารถเรียกดู รายงานย้อนหลัง โดยสามารถตรวจสอบการใช้น้ำมัน เส้นทางการวิ่งความเร็วทำให้การขนส่งในแต่ละครั้งมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 • Dashboard
 • ติดตามการจัดส่ง
 • พฤติกรรมคนขับรถ
   
 • ระบบติดตามยานพาหนะ
 • การส่งงาน
 • E-Signature
   
 • ประวัติการใช้น้ำมัน
 • หลักฐานการจัดส่ง
หลักการทำงานของแอพพลิเคชั่น
 • GPS Tracking
 • Mobile Application
 • Cloud Service
 • Web Application