กลับไปที่ผลลัพธ์

Data Center

โซลูชัน Data Center ที่เป็นมาตรฐานสำหรับองค์กร

องค์กรจำเป็นที่จะต้องคงไว้ซึ่งความคล่องตัวและความว่องไวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Data Center on Local หรือ On Cloud ทำให้องค์กรสามารถสร้างความยืดหยุ่น และมีความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม บริการ Managed Data Center ของริโก้จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการได้ด้วยงบประมาณที่ต้องการได้

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยี Hyper Converged Infrastructure และผสานระหว่าง Compute, Storage และ Software Defined

  • เริ่มต้นการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • รองรับการเพิ่มขยายแบบ Scale - out
  • รองรับการทำ High Availability
  • รองรับการทำงานกับระบบคลาวด์ได้
  • การดูแลระบบทำได้โดยง่าย
  • ลดค่าใช้จ่ายการดูแลระบบในระยะยาว

ทางริโก้ช่วยออกแบบโซลูชันให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละองค์กร ด้วยโซลูชันและอุปกรณ์จาก vendor ที่เป็นที่รู้จักและเชื่อถือได้ ให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา และลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต