กลยุทธ์การจัดการและการระบุประเด็นสำคัญของกลุ่มบริษัทริโก้ 

สำหรับกลุ่มบริษัทริโก้ สังคมที่ยั่งยืนในอุดมคติเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสังคมเช่นนี้ให้เป็นจริงเราจะดำเนินการแก้ปัญหาทางสังคมผ่านธุรกิจตามประเด็นสำคัญโดยสะท้อนถึงพันธกิจของ Ricoh คือแผนการจัดการระยะกลาง (MPT) และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้มีการกำหนดประเด็นสำคัญ 7 ประเด็นใน 2 หัวข้อ ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านธุรกิจ” และ “โครงสร้างพื้นฐานการจัดการที่แข็งแกร่ง” และได้กำหนดเป้าหมาย ESG 17 หัวข้อโดยมีความเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญ
Ricoh's Seven Material Issues and SDGs 

แนวทางของ Ricoh ในการแก้ไขปัญหาและเป้าหมายที่สำคัญ 7 ประการ

ในการเชื่อมโยงกับประเด็นสำคัญแต่ละประเด็น RICOH ได้กำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2030 พร้อมด้วยเป้าหมาย ESG ทั้งหมด 14 เป้าหมายเช่นกัน เป้าหมายเหล่านี้ถูกกำหนดไว้เพื่อเร่งความพยายามของเราในการบรรลุเป้าหมาย SDGs

แต่ละแผนกธุรกิจจะกำหนดเป้าหมายของตนเองและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย เราจะทบทวนและปรับแต่งเป้าหมาย KPI และวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงข้อกำหนดทางสังคมและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา (รวมถึงลูกค้า) ภาคสังคม และผู้เชี่ยวชาญจะได้รับการพิจารณาในระหว่างการตรวจสอบของเรา การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมทางธุรกิจของเราเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมต่อสังคม ด้วยกิจกรรมเหล่านี้ พนักงานได้รับการคาดหวังให้ตระหนักมากขึ้นว่างานของตนเชื่อมโยงกับ SDGs อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเพิ่มแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของพนักงาน
Næwthāng k̄hxng Ricoh nı kār kæ̂k̄hị pạỵh̄ā læa pêāh̄māy thī̀ s̄ảkhạỵ 7 prakār

nı kār cheụ̄̀xm yong kạb pradĕn s̄ảkhạỵ tæ̀la pradĕn RICOH dị̂ kảh̄nd pêāh̄māy s̄ảh̄rạb pī 2030 phr̂xm d̂wy pêāh̄māy ESG thậngh̄md 14 pêāh̄māy chèn kạn pêāh̄māy h̄el̀ā nī̂ t̄hūk kảh̄nd wị̂ pheụ̄̀x rèng khwām phyāyām k̄hxng reā nı kār brrlu pêāh̄māy SDGs

tæ̀la p̄hænk ṭhurkic ca kảh̄nd pêāh̄māy k̄hxng tnxeng læa mùng mạ̀n thī̀ ca brrlu pêāh̄māy reā ca thbthwn læa prạb tæ̀ng pêāh̄māy KPI læa wiṭhī kār pramein xỳāng t̀x neụ̄̀xng doy khảnụng t̄hụng k̄ĥxkảh̄nd thāng s̄ạngkhm læa brrthạdṭ̄hān rah̄ẁāng pratheṣ̄ khwām khidh̄ĕn k̄hxng p̄hū̂ mī s̄̀wndị̂s̄̀wns̄eīy k̄hxng reā (rwm t̄hụng lūkkĥā) p̣hākh s̄ạngkhm læa p̄hū̂cheī̀ywchāỵ ca dị̂ rạb kār phicārṇā nı rah̄ẁāng kār trwc s̄xb k̄hxng reā kār pelī̀ynpælng h̄el̀ā nī̂ ca s̄atĥxn h̄ı̂ h̄ĕn nı kickrrm thāng ṭhurkic k̄hxng reā pheụ̄̀x pheìm kār mī s̄̀wn r̀wm t̀x s̄ạngkhm d̂wy kickrrm h̄el̀ā nī̂ phnạkngān dị̂ rạb kār khād h̄wạng h̄ı̂ trah̄nạk māk k̄hụ̂n ẁā ngān k̄hxng tn cheụ̄̀xm yong kạb SDGs xỳāngrị sụ̀ng ca pĕnkār pheìm ræng cūngcı læa kār mī s̄̀wn r̀wm k̄hxng phnạkngān

Ricohs Approach to Seven Material Issues and ESG Targets

สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ricoh global website