ประธานของริโก้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยในงาน Reuters NEXT 2023 ในหัวข้อ “การผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG”

วันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณเจค ยามาชิตะ ประธานกรรมการของบริษัท ริโก้ จำกัด ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยในหัวข้อ “การผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG” ในงาน Reuters NEXT 2023 โดยเขาได้แบ่งปันถึงความพยายามของริโก้ในการสนับสนุนพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่กระตุ้นให้พวกเขามีความตระหนักรู้ในเป้าหมาย และมีแรงบันดาลใจในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า “เติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน” และยังกล่าวถึงนวัตกรรมของริโก้ อันเป็นผลผลิตจากการที่พนักงานเล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของตนและวาระ ESG มาดูกันว่าหลักการพื้นฐานของริโก้ที่ว่า “รักผู้คน รักประเทศ รักการทำงาน” มีส่วนในการสร้างความยั่งยืนของบริษัทในปัจจุบันอย่างไรบ้าง

บทนำและกล่าวต้อนรับ

ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ท่ามกลางผู้นำที่น่ายกย่องระดับโลก ผู้ขับเคลื่อนการทำงานตามหลัก ESG อย่างแท้จริง

แม้เราจะมาจากต่างภูมิหลัง และมีประสบการณ์ชีวิตที่ต่างกัน แต่เราก็ล้วนมีจุดประสงค์หนึ่งร่วมกัน คือ การรับมือกับปัญหาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมอันยิ่งใหญ่ที่เราเผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน วันนี้ ผมจึงอยากมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงของผมเอง และบทเรียนที่ริโก้ได้รับตลอดเส้นทางการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาครับ

reuters-next-2023_img_ph00

การเปลี่ยนแปลงของริโก้โดยมี ESG เป็นแกนหลัก

ริโก้มุ่งมั่นอย่างมากในการปฏิบัติตามหลัก ESG ตลอดเส้นทางที่ผ่านมา หลายท่านอาจทราบดีอยู่แล้วว่า ริโก้เป็นผู้นำในวงการผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ ซึ่งมีพนักงานกว่า 80,000 คนใน 200 ประเทศและพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก แต่ตอนนี้ เราได้เติบโตขึ้นในฐานะบริษัทผู้ให้บริการด้านดิจิทัลระดับโลก ซึ่งระหว่างเส้นทางการเปลี่ยนแปลงนั้น ESG ก็ยังคงเป็นแกนหลักในการดำเนินงานของเราเสมอมา

ผมจึงอยากเล่าถึงโอกาสของเราในการผลักดันพนักงานให้ทุ่มเทกับ ESG

reuters-next-2023_img_ph01

พนักงานอาจสร้างความแตกต่างอันยิ่งใหญ่

พนักงานในปัจจุบันมักได้รับแรงกระตุ้นจากความร่วมมือทางสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท คนในรุ่นมิลเลนเนียลจะมีสัดส่วนถึง 75% ของพนักงานทั่วโลก ภายในปี พ.ศ. 2568 และหลักการ ESG ของบริษัทก็มีส่วนอย่างมากที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกอาชีพของคนกลุ่มนี้ อ้างอิงจากแบบสำรวจล่าสุดของ Deloitte ปี พ.ศ. 2566 คนกลุ่มเจนซีและมิลเลนเนียลเน้นย้ำประเด็นต่อไปนี้เป็นพิเศษ กว่าครึ่งของเจนซีและมิลเลนเนียลมักวิเคราะห์นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทก่อนจะตัดสินใจรับงาน และมากกว่า 40% ต้องเปลี่ยนหรือเต็มใจเปลี่ยนงานด้วยเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ้างงานเพียงเท่านั้น แต่ยังส่งผลกับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย ในอเมริกาเหนือ ลูกค้าของเราเกือบ 60% พิจารณาปัจจัยด้าน ESG ในการเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เราพบว่าคำร้องที่เกี่ยวกับ ESG ใน RFPs ของอเมริกาเหนือเพิ่มขึ้นถึง 200% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ลูกค้าของเราต่างต้องการพันธมิตรที่ยั่งยืนและมีความชำนาญ มากกว่าแค่บริษัทที่ตรงตามข้อกำหนดทั่วไป เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายภายในองค์กร โดยการใช้สินค้าและบริการของเราในฐานะผู้ตัดสินใจยุคใหม่ ชาวมิลเลนเนียลให้ความสำคัญกับนวัตกรรม การพัฒนาทักษะ และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมสำหรับสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนั้น ความรับผิดชอบต่อหลัก ESG จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้บริษัทยังคงมีความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดผู้มีความสามารถ และตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าได้

reuters-next-2023_img_ph02

จุดเริ่มต้นของริโก้ — จิตวิญญาณแห่งความรัก 3 ประการ

หลักในการมองคนเป็นหัวใจของธุรกิจนั้น เป็นสิ่งที่อยู่เหนือกาลเวลา ตอนที่ริโก้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อ 87 ปีที่แล้ว คุณคิโยชิ อิชิมูระ ผู้ก่อตั้งของเราได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาด้วยหลักการนี้ ซึ่งยังคงเป็นหลักการที่สมเหตุสมผลมาจนถึงปัจจุบัน นั่นก็คือ การดูแลพนักงานด้วยความเคารพและความเท่าเทียม โดยหลักการที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 คือ “รักผู้คน รักประเทศ รักการทำงาน”

reuters-next-2023_img_ph03

“รักประเทศ”

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ริโก้ได้ตีความหลักการข้อที่สองที่ว่า “รักประเทศ” เป็น “รักโลก” ซึ่งหลักการเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จของเรา ในฐานะผู้ผลิต เราได้ริเริ่มโมเดลธุรกิจที่เรียกว่า “Comet Circle™” ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2537 ที่ถือเป็นการประเมินทุกแง่มุมในวงจรของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในการพิมพ์ ดังนั้นเป้าหมายของเราก็คือ การลดขยะจากการดำเนินงานให้เป็นศูนย์

ธุรกิจต้องดำเนินการอย่างแน่วแน่ อย่างเช่น ริโก้กำลังมุ่งหน้าสู่การบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2563 เราได้ทบทวนเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 1 และ 2 ใหม่ จาก 30% ภายใน พ.ศ. 2573 เป็น 63% เนื่องจากเรากำลังจะบรรลุเป้าหมายแรกไปได้อย่างราบรื่น

การนำเทคโนโลยี IoT มาใช้ในการผลิตสินค้าดิจิทัลจะช่วยลดการสิ้นเปลืองพลังงานไปได้ถึง 70% ที่โรงงานผลิตของเราในประเทศจีน ที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับอีกสองโรงงานก่อนหน้า และผมภูมิใจที่ริโก้ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทญี่ปุ่นบริษัทแรกที่เข้าร่วม RE100 แต่เรายังส่งเสริมให้ซีอีโอท่านอื่นๆ อีกมากมายเข้าร่วมอีกด้วย และในฐานะประธานร่วมของ Japan Climate Leader Partnership ผมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งให้รัฐบาลญี่ปุ่นนำพลังงานทดแทนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“รักผู้คน” “รักการทำงาน”

หลักการอีกสองข้อของเรา “รักผู้คน” และ “รักการทำงาน” แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของริโก้ต่อพนักงานของบริษัท และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถทำงานได้อย่างกระตือรือร้น ซึ่งในปัจจุบันเรากำลังอยู่ในโลกที่งานส่วนใหญ่กำลังจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักร ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี AI การให้ความสำคัญกับบุคลากรและรักษาโครงสร้างการบริหารที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง ถือเป็นตัวสนับสนุนให้สมาชิกในทีมสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการบรรลุเป้าหมายของบริษัท และวิสัยทัศน์ของอนาคตที่น่าอยู่สำหรับทุกคนบนโลกใบนี้

เราได้กำหนดให้ผลตอบแทนของฝ่ายบริหารพร้อมทั้ง KPI อื่นๆ มีผลมาจากเป้าหมายด้าน ESG และการมีส่วนร่วมพนักงานด้วย

วิสัยทัศน์ของคุณเจค ในฐานะซีอีโอและประธานบริษัท

ก่อนจะเป็นซีอีโอ เมื่อเจ็ดปีที่แล้ว การสร้างการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกคือความหลงใหลของผม ซึ่งสิ่งสำคัญที่เชื่อมระหว่างความสุขของพนักงานและความสำเร็จของธุรกิจก็มีศูนย์กลางมาจากวิสัยทัศน์นี้

หลายองค์กรมองเห็นคุณค่าของคำกล่าวที่ว่า “พนักงานที่มีความสุขเท่ากับลูกค้าที่มีความสุข ซึ่งก็เท่ากับธุรกิจอันแข็งแกร่ง” แต่ผมอยากจะกล่าวเพิ่มเติมสักหน่อย สำหรับริโก้แล้ว ภารกิจและวิสัยทัศน์ ‘การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน’ เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ผมเชื่อมั่นว่า หากผู้คนได้รับแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการทำงาน พวกเขาจะมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งการสร้างแรงจูงใจแบบนั้นจำเป็นต้องใช้ความพยายามที่เห็นพ้องต้องกัน และวาระ ESG ก็เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของความพยายามนี้ ในหนังสือเรื่อง “อิคิไก: ความลับของชาวญี่ปุ่นสำหรับชีวิตที่ยืนยาวและมีความสุข” ผู้เขียน นาม เฮ็กเตอร์ การ์เซีย เห็นด้วยในประเด็นนี้ และชี้ให้เห็นว่า “หากบริษัทมีคำกล่าวที่ใช้ในการสื่อสารถึงความตระหนักรู้ในเป้าหมาย และส่งต่อคำกล่าวนี้ไปยังพนักงานได้อย่างเหมาะสม สิ่งนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นพนักงานเอง”

reuters-next-2023_img_ph04

สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุน ESG

วัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ

ถึงแม้ว่าความพยายามนี้เริ่มต้นจากฝ่ายบริหาร แต่จะยั่งยืนได้ก็ด้วยพนักงานของเรานี่เอง ซึ่งเป็นผู้ที่ทำให้สิ่งสำคัญนี้เป็นจริงได้ ภายในชุมชนที่เราอาศัยอยู่ และนำมาใช้ทั่วโลก

คุณคาร์สเทน เบริห์น ซีอีโอสาขาอเมริกาเหนือ ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศ โดยมุ่งความสนใจไปยังความเชื่อที่ว่า นวัตกรรมมาจากความหลากหลายที่ได้รับแรงบันดาลใจในทุกมิติ ความหลงใหลก็ยังเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เกิดความหลงใหลมากยิ่งขึ้นอีก และพนักงานก็ได้อัดคลิปที่พวกเขาเล่าว่าการทำงานที่ริโก้มีความหมายต่อเขาอย่างไรด้วยภาษาของเขาเอง ความพยายามนี้ทำให้อัตราการอยู่ต่อของพนักงาน การมีปฏิสัมพันธ์ และการตอบรับข้อเสนอตำแหน่งงานเพิ่มขึ้น

โปรแกรม SCALA ช่วยพัฒนาทักษะของพนักงาน

การสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความกระตือรือร้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่การรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ต่างหากคือสิ่งสำคัญ โครงการที่ยกระดับและพัฒนาทักษะที่มีการริเริ่มในยุโรป เป็นโครงการพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลในระยะเวลา 9 เดือน ช่วยพัฒนาทักษะงานช่างและความรู้ทางดิจิทัลให้กับวิศวกรสนาม เพื่อเตรียมพวกเขาให้พร้อมกับบทบาทใหม่ในบริษัทที่มุ่งเน้นด้านดิจิทัลเป็นสำคัญ

จบเส้นแบ่งทางดิจิทัล

นอกเหนือจากภายในริโก้เองแล้ว เรายังสร้างโปรแกรมอบรมทักษะเพื่อส่งเสริมศิลปินหญิงท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการร่วมมือ B4IG (ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างครอบคลุม) เพื่อทำให้เส้นแบ่งทางดิจิทัลในชนบทของอินเดียแคบลง การช่วยเหลือศิลปินเหล่านี้เป็นการพัฒนาทักษะด้านการออกแบบและด้านไอที รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการขาย เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างรายได้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ตั้งแต่นั้นมา เราได้มีโปรแกรมริเริ่มของเราเองเพื่อสนับสนุนเยาวชนในญี่ปุ่นและเวียดนาม

ความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของพนักงานและ ESG

เมื่อผู้คนเริ่มเล็งเห็นความเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของตนกับวาระ ESG แล้ว จึงมีนวัตกรรมสำหรับองค์กรรูปแบบใหม่เกิดขึ้น

PLAiR

กว่า 15 ปีที่แล้ว เราเริ่มเปลี่ยนจากการใช้เม็ดพลาสติกในกิจกรรมหลักของธุรกิจมาเป็นส่วนประกอบที่ทำจาก PLA แทน ซึ่งเป็นทางเลือกที่ทำมาจากพืช จึงยั่งยืนกว่าและดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า และเมื่อทีมของเราเริ่มคุ้นเคยกับ PLA พวกเขาจึงใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอื่นมาสร้างวัสดุใหม่ ซึ่งนับเป็นความก้าวหน้าของบริษัท มีการนำแผ่นโฟม PLA ซึ่งมีพื้นฐานจากธรรมชาติ 99% ย่อยสลายได้ และทนความร้อนมาใช้ สิ่งที่เริ่มมาจากการเป็นแค่แนวคิดใหม่ๆ ของทีมหนึ่ง ตอนนี้พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นธุรกิจที่ใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มที่ จึงมีโครงการนำร่องด้านบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารที่มีการเปิดตัวที่ญี่ปุ่นในปีนี้ และมีแผนที่จะขยายไปยังยุโรปและอเมริกาเหนือต่อไป

การใช้โมเดลสามมิติในวงการสาธารณสุข

ด้วยความตระหนักถึง ESG เราจึงอยากท้าทายตนเองด้วยการทำให้สาธารณสุขเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน ที่อเมริกาเหนือ ทีมของเรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาโซลูชันโดยใช้ประโยชน์จากโครงสร้างบริการช่วยเหลือของเราเอง เราได้นำข้อมูลภาพอวัยวะภายในจากคนไข้มาทำสำเนาโดยการพิมพ์เป็นโมเดลสามมิติ และตอนนี้กำลังเริ่มทดลองในศูนย์การแพทย์หลายแห่ง ซึ่งโมเดลสามมิติสามารถนำมาช่วยในการวินิจฉัย เตรียมการผ่าตัด และให้ความรู้กับผู้ป่วยและนักศึกษาแพทย์ได้ โดยวัตถุประสงค์ของเรา คือ เพื่อยกระดับประสบการณ์ของคนไข้

reuters-next-2023_img_ph05

PEKOE

ในหน้างานอีกที่หนึ่ง พนักงานของเรามองเห็นโอกาสในการพัฒนาการสื่อสารกับสมาชิกในทีมที่พิการทางการได้ยิน พวกเขาจึงได้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์จดจำเสียง เพื่อให้ทุกคนเข้าร่วมประชุมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งใช้งานได้ดีจนตอนนี้นำมาเป็นบริการเสนอขายลูกค้า

แบบสำรวจการตระหนักรู้ถึง SDGs

ในแต่ละสถานการณ์ข้างต้น ทีมของเราตระหนักถึงโอกาสในการสร้างความท้าทาย โดยการใช้ความรู้ความสามารถของพวกเขานอกเหนือจากความรับผิดชอบที่มีอยู่ โดยความสงสัยนี้เริ่มต้นมาจากการที่สมาชิกในทีมค้นพบความหลงใหลและจุดประสงค์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนให้เป็นไปตามเป้าหมาย ESG แทนที่จะรอรับคำสั่ง

และจากทั้งหมดนี้เองแสดงให้เห็นว่า วิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “การเติมเต็มความสำเร็จผ่านการทำงาน” กำลังเป็นความจริงแล้ว สิ่งที่เราประสบมาที่ริโก้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงพวกเราเท่านั้น แต่เป็นเส้นทางที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมด้วย เราได้ให้สมาชิกในทีมของเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่าง SDGs และงานของตน จากพนักงานทั้งหมดเกือบ 38,000 คน มี 92% ของพนักงาน รู้สึกว่างานของตนมีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมได้ และพนักงานจำนวนเกือบเท่ากันยังกล่าวอีกว่า สิ่งนี้ทำให้พวกเขามีความสุขในการทำงาน

reuters-next-2023_img_ph06

สิ่งที่มีความหมายที่สุดกับพนักงานของเรา มักเป็นการกระทำเล็กๆ แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆ การทำงานร่วมกันอย่างสามัคคีแบบนี้ทำให้เกิดสถานการณ์ที่ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย โดยไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจหรือลูกค้าของเราเท่านั้น แต่ยังให้กับพนักงานและโลกใบนี้อีกด้วย

บทสรุป

สุดท้ายนี้ ผมขอทิ้งท้ายไว้ด้วยข้อความสำคัญนี้นะครับ ในฐานะผู้นำในองค์กร คุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจและรวมกำลังจากสมาชิกในทีมทุกคน ให้เกิดแรงบันดาลใจในการทุ่มเทกับ ESG ได้ และเมื่อช่วยกันแล้ว เราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ได้ เพื่อก้าวต่อไปมากกว่าแค่ ‘กิจกรรมทางธุรกิจ’ เพราะเห็นได้ชัดแล้วว่าวิธีการบริหารจากบนลงล่างเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำให้เห็นปัญหาทั้งหมดได้ ดังนั้น การผลักดันพนักงานของคุณเป็นการปลดล็อกศักยภาพที่อาจก่อให้เกิดผลที่ยั่งยืนต่อส่วนรวม

ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกในทีมที่มีแรงบันดาลใจและมองเห็นว่า ESG เข้ากับบทบาทหน้าที่ของเขาอย่างไร นับเป็นพลังที่ซ่อนอยู่ ที่สามารถขับเคลื่อนการสร้างสังคมอันยั่งยืนได้ และหากเราทำถูกต้อง รางวัลสำหรับโลกใบนี้ของเรามันจะมากกว่าคำว่าคุ้มค่า และไม่มีองค์กรไหนจะทำสิ่งนี้ได้ด้วยตัวคนเดียว แต่เราต้องร่วมมือกัน ไม่ว่าจะมาจากเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมไหนก็ตาม

มีคำกล่าวโบราณหนึ่งที่มีความหมายกับผมมาก คือ “เราไม่ได้รับโลกใบนี้มาจากบรรพบุรุษ แต่เรายืมมันมาจากลูกหลานของเราต่างหาก” ที่งาน Reuters IMPACT ปีที่แล้ว ผมเพิ่งจะดีใจที่หลานคนแรกของผมเกิดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนผมจะขึ้นเวที และนั่นแหละครับ คือคนที่ผมนึกถึงมากที่สุด

ดังนั้น แทนที่จะปล่อยทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังมาแก้ปัญหาต่อ เรามาร่วมมือกันเพื่อดูแลรักษาโลกของเราตั้งแต่วันนี้กันครับ

ขอบคุณครับ

reuters-next-2023_img_ph07