Skip to main content Skip to first level navigation
Skip to main content First level navigation Menu
Main content

RICOH Thailand

      เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคดิจิตอล ริโก้ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อสนองต่อความต้องการลูกค้าเป็นสำคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรมอุปกรณ์สำนักงานอัตโนมัติมากกว่า 80 ปี ริโก้ จึงเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจอุปกรณ์สำนักงบริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด  ทั้งเทคโนโลยีเครื่องแฟกซ์และการพิมพ์สีอัตโนมัติเป็นเจ้าแรกของโลก และยังคงพัฒนาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง เช่น ผลิตภัณฑ์กล้องริโก้ 360 องศา ที่รองรับการรับและส่งสัญญาณภาพและเสียงบนเครือข่ายเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสามารถบันทึกภาพได้ถึง 24 ชั่วโมง โดย ริโก้ ได้นำเสนอครั้งแรกในงาน Mobile World Congress ใน Barcelona Back และได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การบริการ และสื่อต่างๆ และในวันนี้ ริโก้ ถือเป็น “Empowering Digital Workplaces” อย่างเต็มตัว โดยมีการลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพิ่มเปอร์เซ็นรายได้และทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาความซับซ้อนแก่ธุรกิจลูกค้าโดยตรง ซึ่งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมานั้น ริโก้ ได้ขยายสาขาเพื่อรองรับการให้บริการในธุรกิจเชิงพาณิชย์ ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์ รวมถึงธุรกิจกลุ่มใหม่ เช่น ธุรกิจโรงพยาบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ธุรกิจและโซลูชั่นของริโก้ ได้เติบโตขึ้นมากกว่า 27 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ ริโก้ ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บริการกับบริษัทลูกค้ามากกว่า 1.29 ล้านบริษัทจากทั่วโลก ริโก้ ยังคงพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่า ริโก้ สามารถสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจมุ่งไปสู่ความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าพร้อมตอบสนองต่อความน่าเชื่อถือในแบรนด์จากมุมมองของลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้ ริโก้ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในการเป็นบริษัทญี่ปุ่นเจ้าแรกของโลกที่ได้เข้าร่วมองค์กร RE100 ซึ่งเป็นองค์กรการใช้พลังงานทดแทน โดย ริโก้ มีนโยบายที่จะลดมลภาวะก๊าชเรือนกระจกให้ได้ถึงศูนย์เปอรเซ็นภายในปี 2050 ตลอดจนสนับสนุนพันธกิจในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ภายในองค์กรเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับ ริโก้ ของเรา  ไม่เพียงแต่ยกระดับโลกแห่งการทำงานภายในองค์กร เรื่องทรัพยากรก็เป็นประเด็นที่เราใส่ใจอันดับต้น ๆ เช่นกัน   การันตีด้วยรางวัลเกียรติยศด้านสิ่งแวดล้อมจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก