RICOH RemoteConnect Support

การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ของริโก้

ความต้องการบริการที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ทำให้ลูกค้าที่ต้องการโซลูชันที่ตอบรับการบริการจากระยะไกลเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้ ริโก้จึงได้พัฒนา RemoteConnect Support โซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการให้บริการที่ฉับไว และความพึงพอใจของลูกค้าที่มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

RemoteConnect Support คืออะไร?

RemoteConnect Support ช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการจากริโก้ ผ่านการเชื่อมต่อไปยังเครื่อง MFP หรือเครื่องพิมพ์ของริโก้ที่มีหน้าจอ Smart Operation Panel รุ่นที่ 2 จากระยะไกล โดยทีมบริการของเราจะสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องผ่านการแชร์หน้าจอได้แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้าได้โดยตรง จึงช่วยลดเวลาและความจำเป็นที่จะต้องรอให้ช่างลงพื้นที่เพื่อให้บริการ

RemoteConnect Support มีข้อดีที่เหนือกว่าการให้บริการโดยทั่วไป

  • ปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วยิ่งขึ้น ลูกค้าจึงใช้งานเครื่องได้ต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ช่างเข้าให้บริการ
  • ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพของเราจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้ให้บริการจากริโก้สามารถเข้าตรวจสอบหน้าจอเครื่องของลูกค้าได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เพื่อแก้ไขปัญหาหรือแนะนำการใช้งานเครื่องให้กับลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องใช้ VPN หรือตั้งค่าเครือข่ายใดๆ เพิ่มเติม


กรณีตัวอย่าง

  • ตัวอย่างที่ 1

ลูกค้าต้องการทราบว่าเครื่อง MFP ของลูกค้าเปิดใช้งานฟังก์ชันการสั่งตลับหมึกโดยอัตโนมัติแล้วหรือไม่ เนื่องจากลูกค้ายังไม่ได้รับตลับหมึกตามที่ต้องการ

ศูนย์บริการของริโก้ต้องทำการตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ อีเมลที่เกี่ยวข้อง และการตั้งค่า @Remote ซึ่งอาจต้องใช้เวลานานถึง 20 นาที

ศูนย์บริการของริโก้จะทำการเปิด Service Program Mode ของเครื่องเพื่อตรวจสอบการตั้งค่า จากนั้นจะทำการตั้งค่าให้ใหม่ ซึ่งใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที

สรุป

ผู้ให้บริการสามารถดูได้ว่าเครื่อง MFP ของลูกค้านั้นเปิดการตั้งค่าเพื่อสั่งตลับหมึกโดยอัตโนมัติหรือไม่ โดยผู้ให้บริการแจ้งไปยังลูกค้าว่าระบบไม่มีการสั่งตลับหมึกใหม่ เนื่องจากหมึกในตัวเครื่องยังเหลืออยู่ประมาณ 60%


  • ตัวอย่างที่ 2

ลูกค้าสั่งพิมพ์งานทั้งหมด 10 หน้า แต่เครื่องพิมพ์ออกมาหน้าเดียว โดยไม่มีข้อความแจ้งเตือน

ศูนย์บริการของริโก้จะทำการติดต่อเพื่อให้บริการก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงส่งช่างเทคนิคไปยังพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอีกครั้ง

ผู้ให้บริการทำการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของลูกค้า จากนั้นจึงตรวจสอบสถานะงานพิมพ์ใน error log และพบว่าปัญหาเกิดจากการตั้งค่าประเภทกระดาษที่ไม่ตรงกัน ผู้ให้บริการจึงทำการตั้งค่ากระดาษให้ลูกค้าผ่านเมนู User Tools

สรุป

ศูนย์บริการสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ช่างเทคนิคเข้าให้บริการ จึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยลูกค้าจะได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทีละขั้นตอน พร้อมด้วยสกรีนช็อตจากหน้าจอเครื่อง เพื่อใช้สำหรับการอ้างอิงข้อมูลในอนาคตคุณลักษณะของ RICOH Always Current Technology ที่มีให้ใช้งานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคของคุณ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ติดต่อเรา