ริโก้ประกาศให้เดือนพฤศจิกายนเป็น Global SDGs Communication Month

30 ต.ค. 2563

ริโก้ได้ประกาศเริ่ม “Global SDGs Communication Month” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน อีเวนต์นี้ส่งเสริมให้พนักงานของริโก้ได้คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และดำเนินการด้วยความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วโลก โดยอีเวนต์นี้ได้มุ่งที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานพูดถึงจุดเชื่อมโยงระหว่างการทำงานและการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่ยังคงพัฒนาคุณค่าขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ไขปัญหาทางสังคม

อีเวนต์นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งโดยปกติแล้วจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน และเรียกว่า “Global SDGs Action Month” ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลกขององค์การสหประชาชาติ โดยในปีนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 และอีเวนต์นี้จะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมด้านการสื่อสาร

แนวทางของริโก้ในการสร้างความยั่งยืนคือ การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด 3Ps Balance ได้แก่ People (ชุมชน), Prosperity (การเติบโตทางธุรกิจ), Planet (สิ่งแวดล้อม) โดยมีการกำหนดความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 หัวข้อใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ “การแก้ไขปัญหาสังคมผ่านการดำเนินธุรกิจ (Resolving social issues through business) ” และ “การจัดการโครงสร้างพื้นฐานอันแข็งแกร่ง”(Robust management infrastructure)

อ่านเพิ่มเติม: https://www.ricoh.com/info/2020/1030_1/

เกี่ยวกับ RICOH

RICOH ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแบบดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีและบริการที่ใช้นวัตกรรมใหม่ เปิดให้ทุกคนสามารถทำงานในรูปแบบที่อัจฉริยะมากขึ้น ซึ่งกว่า 80 ปีที่ผ่านมานั้น RICOH ได้ผลักดันนวัตกรรมต่างๆ จนขึ้นมาเป็นผู้ให้บริการโซลูชันจัดการเอกสารชั้นนำ บริการด้านไอที งานพิมพ์ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม และระบบเชิงอุตสาหกรรม เป็นต้น

กลุ่ม RICOH มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว และมีสาขาดำเนินงานอยู่ในกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค ซึ่งในปีงบประมาณที่สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2020 นั้น ทางกลุ่ม RICOH มียอดจำหน่ายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 2,008 พันล้านเยน (ประมาณ 18.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.ricoh.co.th