ข่าวสาร

  1. ริโก้ได้รับรางวัล Gold Class ซึ่งเป็นที่ยอมรับสูงสุดในด้านการจัดอันดับด้านความยั่งยืนโดย S&P Global
  2. IDC MarketScape ยกย่องให้ริโก้เป็นผู้นำระดับโลกด้านการพิมพ์ในช่วงที่แรงงานทำงานแบบกระจายตัว
  3. ริโก้เข้าซื้อกิจการ Axon Ivy AG เพื่อขยายขีดความสามารถด้าน Digital Process Automation
  4. การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปีของริโก้ ปีงบประมาณ 2564
  5. ริโก้ ถูกจัดให้อยู่ใน “A List” โดย CDP สำหรับความเป็นผู้นำในการดำเนินการด้านสภาพอากาศ
  6. ริโก้ได้รับสถานะ “Prime” ในการจัดอันดับองค์กรโดย ISS ESG
  7. ริโก้ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี Dow Jones Sustainability World Index ติดต่อกันเป็นปีที่สอง
  8. ริโก้เผยแพร่เอกสาร Ricoh Group Integrated Report 2021
  9. การผลิต PGU จำนวนมากที่ใช้เทคโนโลยีการฉายภาพ กับอุตสาหกรรมยานยนต์
  10. ริโก้เผยแพร่เอกสาร Ricoh Group ESG Data Book 2021 และ Ricoh Group TCFD Report 2021