กลับไปที่ผลลัพธ์

  PlanetPress Connect

  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบงานพิมพ์และจดหมาย

  บริหารจัดการการสื่อสารทางธุรกิจของคุณจากศูนย์กลางด้วย PlanetPress Connect โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ง่าย ทั้งในรูปแบบงานพิมพ์และอีเมล

  • สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตงานเอกสาร
  • ลดความซับซ้อนและปรับปรุงการใช้ข้อมูล

  เพิ่มศักยภาพธุรกิจ B2C ของคุณ

  ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานพิมพ์หรือออนไลน์ของคุณ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในเวลาเดียวกัน PlanetPress Connect สามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ รวมถึง ERP และ CRM ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับการสร้างเอกสารส่วนบุคคล เป็นเวิร์กโฟลว์ที่จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรือซับซ้อนแค่ไหนตาม

  1. การพิมพ์เฉพาะบุคคล
   ใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคล รูปแบบ และกราฟิกที่ดึงดูดใจลูกค้า
  2. ระบบอัตโนมัติ
   จัดเก็บไฟล์และส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อได้รับเอกสาร
  3. เชื่อมต่อกับระบบของคุณ
   ทำงานร่วมกับระบบการส่งจดหมายและใส่ตราประทับ
   เพื่อการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  4. การดึงข้อมูล
   ดึงข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เพื่อสร้างรูปแบบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว
  5. เชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณด้วยช่องทางที่หลากหลาย
   สื่อสารกับลูกค้าของคุณด้วยการผสมผสานช่องทางระหว่างเว็บไซต์ อีเมล และงานพิมพ์