กลับไปที่ผลลัพธ์

PlanetPress Connect

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ด้วยการเปลี่ยนรูปแบบงานพิมพ์และจดหมาย

บริหารจัดการการสื่อสารทางธุรกิจของคุณจากศูนย์กลางด้วย PlanetPress Connect โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูลทั้งหมดได้ง่าย ทั้งในรูปแบบงานพิมพ์และอีเมล

 • สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตงานเอกสาร
 • ลดความซับซ้อนและปรับปรุงการใช้ข้อมูล

เพิ่มศักยภาพธุรกิจ B2C ของคุณ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานพิมพ์หรือออนไลน์ของคุณ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มศักยภาพในเวลาเดียวกัน PlanetPress Connect สามารถทำงานร่วมกับระบบที่มีอยู่ของคุณ รวมถึง ERP และ CRM ทำให้การเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นสำหรับการสร้างเอกสารส่วนบุคคล เป็นเวิร์กโฟลว์ที่จัดการได้ไม่ว่าจะเป็นงานง่ายหรือซับซ้อนแค่ไหนตาม

 1. การพิมพ์เฉพาะบุคคล
  ใช้ข้อมูลเฉพาะบุคคล รูปแบบ และกราฟิกที่ดึงดูดใจลูกค้า
 2. ระบบอัตโนมัติ
  จัดเก็บไฟล์และส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อได้รับเอกสาร
 3. เชื่อมต่อกับระบบของคุณ
  ทำงานร่วมกับระบบการส่งจดหมายและใส่ตราประทับ
  เพื่อการพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 4. การดึงข้อมูล
  ดึงข้อมูลจากหลายๆ แหล่ง เพื่อสร้างรูปแบบข้อมูลที่เป็นหนึ่งเดียว
 5. เชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณด้วยช่องทางที่หลากหลาย
  สื่อสารกับลูกค้าของคุณด้วยการผสมผสานช่องทางระหว่างเว็บไซต์ อีเมล และงานพิมพ์