กลับไปที่ผลลัพธ์

Ricoh E-Tax Invoice Solution

นำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กรมสรรพากรและลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ระบบจัดทำและจัดส่งใบกำกับภาษีและใบรับให้กรมสรรพากรและลูกค้าในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าการส่งเอกสารกระดาษแบบเดิมๆ สำหรับทุกองค์กร

โซลูชัน Ricoh E-Tax Invoice คืออะไร

E-Tax Invoice คือระบบจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-Tax Invoice) ซึ่งประกอบด้วยใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (E-Invoice) ใบกำกับภาษี (E-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (E-Receipt) โดยจะเปลี่ยนรูปแบบของเอกสารเหล่านี้จากที่เป็นกระดาษให้มาอยู่ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อส่งให้กรมสรรพากรและลูกค้าขององค์กรต่อไป ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยระบบ E-Tax Invoice จากริโก้จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการทั้งหลายให้สามารถแข่งขันในตลาดและยกระดับองค์กรสู่มาตรฐานระดับโลกได้

 1. อัปโหลดเอกสารได้อย่างง่ายดาย
  ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์เอกสารผ่านระบบได้หลากหลายประเภท เช่น ใบกำกับกาษี ใบรับ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ เป็นต้น และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ต่างๆ ของแต่ละองค์กรได้ เช่น SAP, Oracle, Express, Mac-5 และอื่นๆ โดยการเขียน API หรือการใช้โปรโตคอล SFTP เพื่อให้ดึงข้อมูลจากโปรแกรมบัญชีต่างๆ มาที่ระบบ E-Tax Invoice ได้ทันที
 2. แปลงเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ตามต้องการ
  สามารถแปลงไฟล์ CSV เป็นไฟล์ PDF และ XML ที่มีการลงลายมือชื่อดิจิทัล (Digital Signature) รับรองและประทับเวลา ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์มาตรฐานของกรมสรรพากรที่พร้อมส่งและนำไปใช้งานต่อได้ทันที
 3. ส่งเอกสารได้สะดวกและเหมาะสม
  สามารถส่งเอกสารด้วยตัวเองหรือตั้งเวลาให้ระบบส่งเอกสารผ่านทางอีเมลหรือ SMS โดยอัตโนมัติได้
 4. ติดตามผลการส่งเอกสารได้แบบ Real-time
  สามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งและค้นหาเอกสารจากแดชบอร์ดได้จากทุกที่ทุกเวลา เพื่อให้คุณมั่นใจว่าเอกสารจะไม่สูญหายในขณะที่มีการดำเนินการใดๆ กับเอกสาร