แปลงเอกสารภายในธุรกิจให้เป็นดิจิทัลได้ในพริบตา

  Cumo-nect DocuWare Connector มาพร้อมฟังก์ชัน Scan to OCR ซึ่งรองรับการทำ OCR เอกสารได้มากกว่า 15 ภาษา คุณจึงแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษให้เป็นไฟล์ดิจิทัลที่สามารถแก้ไขหรือค้นหาได้อย่างง่ายดาย

  นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกส่งไฟล์สแกนไปยังอีเมล, DocuWare Cabinet หรือ DocuWare Tray ได้ คุณจึงเลือกที่จะแชร์หรือจัดเก็บไฟล์สแกนได้อย่างอิสระ
  1. ช่วยประหยัดเวลา
   นำข้อมูลเอกสารเข้าสู่ DocuWare Cloud โดยตรงได้เร็วขึ้น
    
  2. เพิ่มประสิทธิภาพ
   แปลงเอกสารของคุณให้เป็นไฟล์ดิจิทัล และจัดเก็บให้เข้าถึงได้สะดวกและปลอดภัย
    
  3. ลดค่าใช้จ่าย
   การใช้งานในรูปแบบ Subscription-based ช่วยให้คุณปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ตามต้องการ
    
  4. ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
   รองรับระบบการยืนยันตัวตนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล