กลับไปที่ผลลัพธ์

Kofax® Equitrac®

พิมพ์เอกสารได้ง่าย และประหยัดค่าใช้จ่ายยิ่งขึ้น

คุณสามารถตรวจสอบ จัดการ และลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้ นอกจากนี้ Kofax® Equitrac® ยังช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบการพิมพ์เอกสาร และกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์เพื่อคิดค่าใช้จ่ายได้ จึงช่วยลดการสิ้นเปลืองจากการพิมพ์งานที่ไม่จำเป็น

Equitrac ช่วยให้คุณพิมพ์งานได้อย่างสะดวกสบายที่เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายเครื่องใดก็ได้ หากเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้เป็นประจำหมึกหมด ก็สามารถพิมพ์งานออกมาที่เครื่องอื่นได้โดยไม่ต้องสั่งพิมพ์อีกครั้ง จึงสามารถเปลี่ยนไปพิมพ์งานด้วยเครื่องที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้


Kofax® Equitrac®

โซลูชันนี้ช่วยให้พิมพ์งานได้อย่างสะดวกสบายและกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คุณสามารถพิมพ์งานที่เครื่องในเครือข่ายเครื่องใดก็ได้ การกำหนดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ของพนักงานช่วยให้จัดการค่าใช้จ่ายได้ดียิ่งขึ้น โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์เพื่อคิดค่าใช้จ่ายได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์งานสี และอื่นๆ เป็นต้น คุณยังสามารถสั่งพิมพ์งานไปที่เครื่องพิมพ์เครื่องใดก็ได้ตามต้องการ โดยฟังก์ชัน Secure Document Release จะเก็บไฟล์เอกสารที่เป็นความลับไว้ในเครื่องจนกว่าเจ้าของจะพิมพ์ออกมาที่เครื่องด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถตรวจสอบและจัดการเครื่องทั้งหมดจากส่วนกลาง และสรุปเป็นรายงานเพื่อตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

 1. พิมพ์งานที่เครื่องใดก็ได้
  FlexRelease ช่วยให้คุณสามารถสั่งพิมพ์งานออกมาจากเครื่องใดและเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ
 2. ติดตามค่าใช้จ่ายได้
  คุณสามารถกำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การพิมพ์สี การพิมพ์สองด้าน หรือการเย็บเล่ม
 3. พิมพ์เอกสารที่เป็นความลับได้อย่างปลอดภัย
  เมื่อใช้งานฟังก์ชัน Secure Document Release เครื่องจะพิมพ์เอกสารต่อเมื่อคุณสั่งพิมพ์ออกมาที่เครื่องด้วยตัวเองเท่านั้น
 4. กำหนดเงื่อนไขในการพิมพ์ได้
  คุณสามารถจัดเส้นทางเพื่อให้ระบบส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องที่มีค่าใช้จ่ายต่อแผ่น (CPP) ต่ำกว่าได้ จึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
 5. พิมพ์งานได้อย่างคุ้มค่า
  คุณสามารถตรวจสอบสถานะการพิมพ์ภายในองค์กร รวมถึงแสดงรายงานต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางในการพิมพ์ที่คุ้มค่ายิ่งขึ้นได้

News & Events

Keep up to date