กลับไปที่ผลลัพธ์

RICOH EZ Plus

แอปพลิเคชันที่จะช่วยให้การทำงานของคุณมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

RICOH EZ Plus เป็นแอปพลิเคชันที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงาน พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและราบรื่น โดยมีทั้งหมด 13 แอปพลิเคชัน แบ่งเป็น 3 แพ็กเกจ ได้แก่ Starter Pack, General Pack และ Education Pack

RICOH EZ Plus เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายและปรับปรุงระบบการทำงานในแต่ละวันให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้คุณทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้อย่างง่ายดาย


News & Events

Keep up to date