กลับไปที่ผลลัพธ์

  RICOH Set Numbering

  รันลำดับเลขบนชุดสำเนาเอกสารโดยอัตโนมัติได้ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

  RICOH Set Numbering จะเพิ่มลำดับตัวเลขลงในสำเนาเอกสารตามตำแหน่งและรูปแบบที่ต้องการโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณสามารถติดตามและจัดการเอกสารที่มีปริมาณมหาศาลได้

  RICOH Set Numbering ทำให้ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการประทับตรา ตรวจทาน หรือจัดชุดเอกสารด้วยมือซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้สูง จึงเหมาะสำหรับหน่วยงานด้านกฎหมายและสถานศึกษา และยังเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์เสริมสำหรับเข้าเล่มที่ล้ำสมัยสำหรับเครื่อง MFP จากริโก้ได้อีกด้วย

   


  ติดตามเอกสารสำคัญของคุณ

  RICOH Set Numbering ทำงานเหมือนกับการถ่ายเอกสารทั่วไป แต่เพิ่มคุณลักษณะที่ช่วยจัดการระบบการทำงานเอกสารภายในองค์กรโดยเฉพาะ พร้อม User Interface ที่ใช้งานง่าย

  1. ช่วยประหยัดเวลา
   เปลี่ยนขั้นตอนการใส่เลขและจัดชุดเอกสารให้เป็นอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดเวลาได้มากขึ้น
  2. ลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานคน
   ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานล่วงเวลาให้พนักงานประทับตราหรือจัดเรียงชุดสำเนาเอกสารด้วยมือ
  3. ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานโดยคน  
   ไม่ต้องใช้แรงงานคนในการจัดการเอกสารด้วยมือ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้สูง

  News & Events

  Keep up to date