Car Park Management

“ระบบบริหารลานจอดรถอัจฉริยะ” คือระบบที่นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการลานจอดรถ เช่น ระบบบริหารการจัดการการเข้า-ออกของรถในพื้นที่จอดรถ


ดู 1-1 ผลลัพธ์จาก 1 ผลลัพธ์