กลับไปที่ผลลัพธ์

Room Solutions

ติดตั้งและใช้งานง่ายด้วยการสัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียว

โซลูชันห้องประชุมที่สมบูรณ์แบบจาก Logitech ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเริ่มต้นและทำการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชันห้องประชุมทางไกลผ่านวิดีโอพร้อมกับอุปกรณ์ Logitech Tap ที่สามารถรวบรวมปฏิทิน, เข้าร่วมประชุมเพียงแค่สัมผัส, การแชร์เนื้อหาแบบทันทีทันใด และโหมดการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา ซึ่งสามารถกำหนดค่าต่างๆของห้องประชุมล่วงหน้าได้ด้วยซอฟต์แวร์จาก Google, Microsoft หรือ Zoom โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ยังประกอบไปด้วยหลายส่วนที่จำเป็นได้แก่ ตัวควบคุมการสัมผัส, คอมพิวเตอร์ประมวลผลขนาดเล็ก, การติดตั้งสายแบบซ่อนภายในผนัง และกล้องที่ใช้สำหรับการประชุมทางไกลได้แก่ Logitech MeetUp และ Logitech Rally เป็นต้น

  1. โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ร่วมกับ Google Meet
    แปลงพื้นที่ให้เป็นสถานที่พบปะผ่าน Google Meet ด้วยการเข้าร่วมประชุมผ่านการสัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียว, โหมดการเตรียมความพร้อมตลอดเวลา และเป็นศูนย์กลางของการควบคุมห้องประชุม โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ร่วมกับ Google Meet ได้รวมทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมผ่านการกำหนดค่าทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งระบบที่สามารถกำหนดค่าล่วงหน้านี้จะรวม กล้องที่ใช้ในการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอของ Logitech, การติดตั้ง Chromebox พร้อมกับการเก็บสาย และตัวควบคุมการสัมผัสอย่าง Logitech Tap เข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย
  2. โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ร่วมกับ Microsoft Teams
    แปลงพื้นที่ให้เป็นสถานที่พบปะผ่าน Teams Meeting ด้วยการเข้าร่วมประชุมผ่านการสัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียว, การแชร์เนื้อหาที่แสนง่ายดาย และเป็นศูนย์กลางของการควบคุมห้องประชุมสำหรับ Microsoft Teams และ Skype for Business โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ร่วมกับ Microsoft Teams ได้รวมทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ รวมถึงการเตรียมความพร้อมผ่านการกำหนดค่าทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ซึ่งระบบที่สามารถกำหนดค่าล่วงหน้านี้จะรวม คอมพิวเตอร์ประมวลผลขนาดเล็ก, กล้องสำหรับใช้ในการประชุมทางไกลผ่านวีดีโอของ Logitech พร้อมเทคโนโลยี RightSense™, ตัวยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมกับการเก็บสาย และรวมไปถึงตัวควบคุมการสัมผัสอย่าง Logitech Tap เข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย
  3. โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ร่วมกับ Zoom Rooms
    แปลงพื้นที่ให้เป็นสถานที่พบปะผ่าน Zoom Rooms ด้วยการเข้าร่วมประชุมผ่านการสัมผัสเพียงแค่ครั้งเดียว, การแชร์เนื้อหาทั้งแบบไร้สาย (แชร์โดยตรง) และใช้สาย (HDMI) และเป็นศูนย์กลางของการควบคุมห้องประชุม โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech ร่วมกับ Zoom Rooms ได้รวมทุกสิ่งที่คุณต้องการสำหรับการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ มีระบบที่พร้อมใช้งานในการกำหนดค่าขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วย Mini PC, Logitech Conferencecam พร้อมเทคโนโลยี RightSense™, ตัวยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมกับการเก็บสาย และรวมไปถึงตัวควบคุมการสัมผัสอย่าง Logitech Tap เข้าไว้ด้วยกันอีกด้วย
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ PDF