กลับไปที่ผลลัพธ์

Desk Booking Software

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยระบบจองโต๊ะ ในพื้นที่ทำงานของคุณ รองรับทุกขนาดขององค์กรไม่จำกัด จำนวนพนักงาน

 

Why it's better?
  • ช่วยให้ทุกคนทำงานได้คล่องตัว
  • ปรับปรุงความพึงพอใจในสถานที่ทำงาน ด้วยการให้พนักงานมีอิสระมากขึ้น
  • สร้างประสบการณ์การใช้งานพื้นที่ทำงาน ของคุณด้วยหน้าจอการจองโต๊ะแบบดิจิตอล
  • สร้างภาพลักษณ์ให้พื้นที่ของคุณ ด้วยการออกแบบด้วยข้อมูลเชิงลึก
  • ใช้มือถือเพื่อค้นหาและจองพื้นที่ ในการทำงานได้ทุกที่
  • เพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่ทำงานและ ใช้พื้นที่ได้ตอบโจทย์ยิ่งขึ้น