กลับไปที่ผลลัพธ์

Face Access Control

ระบบการจดจำใบหน้า และเทอโมกราฟิกเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ นำมาใช้ในการรับรองความถูกต้องของใบหน้าสำหรับควบคุมการเข้า-ออกประตู โดยไม่ต้องใช้กุญแจ

 

ฟีเจอร์ & สิ่งที่ได้รับ
  • นำมาประยุกต์ใช้กับระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติได้
  • กําหนดสิทธิ์ในการเข้าออกให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว
  • สามารถระบุตัวตน ด้วยคุณลักษณะเฉพาะได้ จึงทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • ระบบที่ปราศจากการสัมผัสตัวเครื่องทำให้ มีความปลอดภัย เหมาะสำหรับ การนำมาใช้คัดกรองอุณหภูมิในระยะยาวได้
  • ช่วยให้ผู้คนสามารถผ่านเข้าอาคารได้อย่างง่ายดาย และปลอดภัย
  • มีการบันทึกข้อมูล การเข้า-ออกอาคาร เอาไว้ตลอดเวลา สามารถนำข้อมูลกลับมาเช็คอีกครั้งได้
  • ระบบสามารถบันทึกการเข้างาน และตรวจสอบได้โดยใช้เทคโนโลยี การจดจำใบหน้า และเทอร์โมกราฟิก เพื่อระบุลักษณะ
  • สามารถกำหนดค่าให้ตรวจเช็คเฉพาะอุณหภูมิได้