กลับไปที่ผลลัพธ์

Office Design

บริการออกแบบ และให้คำปรึกษาในการสร้างพื้นที่การทำงานอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการได้อย่างครอบคลุม

 

บริการของเรา ในแต่ละขั้นตอน
  • ให้ข้อมูล และคำปรึกษา
  • แนะแนวทางในการออกแบบ
  • ออกแบบภาพจำลอง และแก้ไขแบบ
  • พัฒนาการออกแบบขั้นสุดท้าย
  • สร้างรายการ สำหรับวัสดุตกแต่งภายใน
  • งานออกแบบ ที่เสร็จสมบูรณ์ พร้อมรายละเอียดทั้งหมด