กลับไปที่ผลลัพธ์

Timeline Attendance Solution

ระบบบริหารจัดการ HR Management และ Touchless Access Control ด้วย Face Recognition ผ่าน Application “Line”

 

 • สามารถจัดทำตารางเวลาที่จัดทำขึ้นมาเอง
 • สามารถใช้งานได้ทั้ง On Cloud และ On Premise
 • รายงานที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 • แจ้งเตือนไปยัง ระบบไลน์
 • กำหนดสิทธิ์การใช้งาน
Why it's better?
 • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Access control ตัวเดิมที่มีอยู่ได้
 • แผนกต้อนรับ/ลงทะเบียนผู้เยี่ยมชม (รองรับการจัดการก่อนเข้าเยี่ยมชม)
 • การบริหารจัดการการทำงานอย่างอิสระ
 • การจำกัดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน Admin / HR
 • ระบบไลน์แบบแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน
 • รองรับการเข้างานได้หลายสถานที่
 • รองรับการเข้างานในแต่ละแผนก
 • รองรับระบบผู้เยี่ยมชม และ แผนกต้อนรับ
 • GPS Check-in
 • สร้างระบบ OT ภายในวัน และ ข้ามวัน

ฟีเจอร์ & สิ่งที่ได้รับ

พนักงาน 
ผู้บริหาร, เจ้าของธุรกิจ 
 • ตรวจสอบเวลาเข้า-ออก รายวัน/รายสัปดาห์                                                   
 • ส่งคำขอทำงานนอกสถานที่
 • ลาป่วย/ลากิจ
 • ขอ OT ในวันนั้นๆ/ข้ามวัน
 • แสดงข้อมูลภาพรวมของพนักงานรายวัน
 • ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ลากิจ/ลาป่วย
 • ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน ที่ทำงานนอกสถานที่